2022/2023.
m.g.
Baltā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Metodiskie materiāli

2022. gada oktobris

1.       

Plašākas skolēnu izglītības pieredzes krātuve
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas vietniece izglītības jomā

Ligita Irbe

2.       

Tikumu un vērtību veidošanās pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas klases audzinātāja

Anita Tropa

3.       

Saprast citu ir saprast sevi
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Valda Cakule

4.       

Orientēšanās skolas vērtībās
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas sporta un veselības  skolotājas Līva Kraukle un Lana Līcīte

5.       

Iespējas paust skolas vērtības caur mūzikas stundām, veidojot radošu priekšnesumu
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs

Oskars Jeske

6.       

Praktizēt līdzdalību
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas vietniece izglītības jomā

Ligita Irbe

7.       

Pētniecība stereometrijā
Atvērt šeit

Madonas Valsts ģimnāzijas matemātikas

skolotāja

Anita Vabule


2022. gada augusts

1.       

Sadarbības prasmju veicināšana svešvalodu stundās
Atvērt šeit

Ilze Stiprā

Lubānas vidusskolas svešvalodu skolotāja

2.       

Atgriezeniskās saites sniegšana, izmantojot snieguma līmeņa aprakstus un pašvērtējuma kartes
Atvērt šeit

Sarmīte Kukāre-Vorslova

Kalsnavas pamatskolas latviešu valodas un angļu valodas skolotāja

3.       

Asociatīvā uztvere – palīgs skolotājam un skolēnam
Atvērt šeit

Valda Cakule

Madonas  Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

4.       

Starpdisciplinaritāte un caurviju prasmes ķīmijā
Atvērt šeit

Ilona Kalniņa

Madonas  Valsts ģimnāzijas, Lubānas vidusskolas ķīmijas skolotāja

5.       

Kustību māksla un fiziskās aktivitātes telpā
Atvērt šeit

Lana Līcīte

Līva Kraukle

Madonas  Valsts ģimnāzijas sporta skolotājas

6.       

Kā apzināti pielietot valodu zināšanas, lai izprastu ceļus uz jaunu valodu apguvi
Atvērt šeit

Sandra Sprukule

Madonas  Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja

7.       

Komplekss uzdevums, lai skolēnos radītu izpratni par dažādu politisko režīmu ietekmi uz cilvēku likteņiem un tiesiskajiem procesiem
Atvērt šeit

Marita Kazakeviča,

Emerita Beļauniece

Madonas Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinātņu skolotājas

8.       

Sabiedrībā aktuālu tēmu atspoguļojums modes dizainā. T-kreklu kolekcija
Atvērt šeit

Zane Beģe – Begge

Madonas Valsts ģimnāzijas

dizaina un tehnoloģiju skolotāja


Atgriezeniskās saites daudzveidība bioloģijas stundās: 
Atvērt šeit 

Darbs grupās attālinātajā mācību procesā jeb
Darbs dara darītāju:
Atvērt šeit

Klases audzinātāja sadarbība ar klasi attālināto mācību laikā:
Atvērt šeit

Padlet sienas izmantošana vizuālās mākslas un mājturības stundās, kā arī starpdisciplinārajās nodarbībās: 
Atvērt šeit

Pedagogu sadarbības modeļi, īstenojot kompetenču pieeju vēsturē un sociālajās zinībās:
Atvērt šeit
 
Summatīvā vērtēšana attālinātajā mācību procesā: 
Atvērt šeit

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA Datzinis