2022/2023.
m.g.
Baltā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Izglītības programmas

Madonas Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības otrā posma izglītības programma ar padziļinātu svešvalodas apguvi vai matemātikas un dabaszinātņu padziļinātu apguvi:
Pamatizglītības otrā posma stundu plāns


Vispārējās vidējās izglītības
programma.

Stundu plāns 10., 11. klasei 2022./2023.m.g.:

stundu plāns valodu un pilsoniskā izvēles kompl.

stundu plāns izve''lu kompl. ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju

Stundu plāns 12. klasei 2022./2023. m.g.:
stundu plāns izvēļu kompl. ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju

Stundu plāns izvēļu kompl. ar kult.un mākslu vai dizainu un tehn.


Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA Datzinis