2022/2023.
m.g.
Baltā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Ģimnāzijas padome

2022./2023.mācību gads

Vārds, uzvārds

 

Ko pārstāv

Dace Sināte

Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja,

12.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

Benita Romule

Ģimnāzijas padomes priekšsēdētājas vietniece

10.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

Guntis Ķeveris

Madonas pilsētas pārvaldnieks

Gundega Puķīte

Madonas novada pašvaldības pārstāve

Juris Jātnieks

Madonas Valsts ģimnāzijas Attīstības fonda vadītājs

Gunta Ezeriņa

7.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

Elīna Štromberga 

7.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

Rudīte Pavlovska

7.c klases izglītojamo vecāku pārstāve

Elīna Krupko

8.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

Aija Turka

8.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

Olga Ciukore

9.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

Kaspars Udrass

9.b klases izglītojamo vecāku pārstāvis

Inga Ikauniece

10.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

Evita Paegle

11.a klases izglītojamo vecāku pārstāve

Maruta Pēča

11.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

Daiga Jansone

12.b klases izglītojamo vecāku pārstāve

Dace Dzilna

12.c klases izglītojamo vecāku pārstāve

Vanda Maderniece

Direktore

Ligita Irbe

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Sandra Sprukule

skolotāja

Līva Kraukle

skolotāja

Arturs Krūmiņš

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Viesturs Šēnbergs

Skolēnu padomes priekšsēdētājs

 

 

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA Datzinis