2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Iekšējie normatīvie akti

Madonas Valsts ģimnāzijas nolikums:   Nolikums    

Iekšējās kārtības noteikumi: Atvērt šeit 

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība Atvērt šeit

Attīstības plāns Atvērt šeit

Gada_gimnazists_norises_kartiba

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība: Vertesanas_kartiba_2020

Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kārtība. Skat. sadaļā "Mācību darbs"

Izglītojamo apbalvošanas un prēmēšanas kārtība

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē par to vecākus

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis