2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Pedagogu kolektīvs

Vārds

Uzvārds

Specialitāte, amats

Edgars

Avišāns

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Vija

Bebriša

Fizikas, dabaszinību skolotāja

Aivars

Bebrišs

Dienesta viesnīcas skolotājs

Zane

Beģe-Begge

Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Emerita

Beļauniece

Vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību, sociālo zinību, filozofijas skolotāja

Agita

Bērziņa

Bioloģijas skolotāja

Valda

Cakule

Latviešu valodas skolotāja

Gita

Eiduka

Bibliotekāre

Lelde

Elijāse

Latviešu valodas skolotāja

Ārija

Fārte

Angļu valodas skolotāja

Vita

Grūbe

Deju pulciņa vadītāja

Ligita

Irbe

Direktores vietniece skolēnu plašākas izglītības pieredzes jomā

Sarmīte

Jansone

Pedagogs karjeras konsultants

Oskars

Jeske

Mūzikas skolotājs, jauktā kora vadītājs

Rudīte

Jurciņa

Tautu deju skolotāja

     

Ilona

Kalniņa

Bioloģijas skolotāja

Marita

Kazakeviča

Vēstures, kulturoloģijas skolotāja

Līva

Kraukle

Sporta skolotāja, sporta pulciņa vadītāja

Dāvis

Veckalniņš

Radošās video studijas skolotājs

Inga

Ķimeniece

Latviešu valodas skolotāja

Agnese

Liepiņa

Matemātikas skolotāja

Lana

Līcīte

Sporta skolotāja, sporta pulciņa vadītāja

Kristīne

Lukaševica

Izglītības metodiķe, latviešu valodas skolotāja

Elīna

Macijevska

Angļu valodas skolotāja

Vanda

Maderniece

Direktore

Ilva

Markova

Ģeogrāfijas, vides un veselības skolotāja

Solita

Medene

Direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja

Eva

Pētersone

Ķīmijas skolotāja, jauno ķīmiķu pulciņa vadītāja

Viesturs

Rikveilis

Franču valodas skolotājs, franču un itāļu valodas pulciņa vadītājs

Jeļena

Rudzīte

Tautu deju skolotāja

Solvita

Seržāne

Drāmas, skatuves runas pulciņa vadītāja

Sandra

Sinele

Angļu valodas skolotāja

Aija

Sīle

Matemātikas skolotāja

Sandra

Sprukule

Vācu valodas skolotāja

Aiva

Šmugā

Datorikas, komunikācijas un mediju skolotāja

Līvija

Tālzeme

Krievu valodas skolotāja

Anita

Tropa

Bibliotekāre

Iveta

Vabule

Ekonomikas skolotāja

Anita

Vabule

Matemātikas skolotāja

Diāna

Vaidote

Krievu valodas skolotāja

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
64807331 dežurants
64807332 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

IZGATAVOJA Datzinis