2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Olimpiādes, konkursi

Mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.-12. 03.11.2022. 

15.12.2022. - I kārta  

10.02.2023. -  II kārta
Bioloģija 9.-12. 30.11.2022. 25.-27.01.2023.
Ekonomika 10.-12. 23.01.2023. 23.02.2023.
Filozofija 11.-12. 01.12.2022. 20.02.2023.
Fizika 9.-12. 20.01.2023. 23.03.2023.
Franču valoda 8.-12. 18.01.2023. 11.03.2023.
Ģeogrāfija 10.-12. 07.02.2023. 13.-14.04.2023.
Informātika (programmēšana) 8.-12. 16.01.2023. 01. - 03.03.2023.
Ķīmija 9.-12. 12.01.2023. 07. - 09.03.2023.
Latviešu valoda un literatūra 8.-9. 09.02.2023.  28.03.2023.
Latviešu valoda un literatūra 11.-12. 01.02.2023. 03.04.2023.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8. 01.11.2022.

02.12.2022. – I kārta 

10.01.2023. – II kārta
Matemātika 9.-12. 03.02.2023. 06.04.2023.
Vācu valoda 10.-12. 05.12.2022.

13.01.2023. – I kārta 

17.02.2023. – II kārta
Vēsture 9. 09.12.2022. 14.02.2023.
Vēsture 10.-12. 09.12.2022. 13.02.2023.
Izglītojamo sasniegumi 2022./2023. mācību gadā:
Sasniegumi 2022_2023

Izglītojamo sasniegumi 2021./2022. mācību gadā:
Sasniegumi 2021_2022

Izglītojamo sasniegumi 2020./2021. mācību gadā:
sasniegumi_2020_2021

Izglītojamo sasniegumi 2019./2020. mācību gadā:
sasniegumi_2019_2020

Izglītojamo sasniegumi 2018./2019. mācību gadā:

sasniegumi_2018_2019

Mācību priekšmetu olimpiāžu grafiks 2018_2019

Izglītojamo sasniegumi 2017./2018. mācību gadā:

Sasniegumi 2017_2018

Skolēnu sasniegumi 2016./2017. mācību gadā:

Sasniegumi 2016_2017

Skolēnu sasniegumi 2015./2016. mācību gadā:

sasniegumi_2015_2016

Skolēnu sasniegumi 2014./2015.mācību gadā:

sasniegumi_2014_2015

Skolēnu sasniegumi 2013./2014. mācību gadā:

Sasniegumi_2013_2014

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis