2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

ERASMUS + Nr.2

                    Projekta Erasmus + “Fiziskā audzināšana - aktīvs dzīvesveids” ietvaros visas iesaistītās valstis iepazīstināja ar savas skolas labo praksi sporta stundās un ārpussundu pasākumos, saistītiem ar sportu. Skolēniem bija lieliska iespēja  iesaistīties visās aktivitātēs un izmēģināt (izņemot nokavēto Čehijas mobilitāti Covid-19 dēļ). Labās prakses apraksti tika iekļauti sporta skolotāju rokasgrāmatā, kā arī tika sagatavota videofilma, lai atspoguļotu labās prakses piemērus. Materiāli tika sagatavoti angļu valodā saskaņā ar projekta pieteikuma prasībām.

Šeit ir saite uz video:

https://youtu.be/CsJNaA0t0oM 

Pielikumā- rokasgrāmata, īss apraksts:

Rokasgrāmata

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-HU01-KA229-047787_3 “PHYSICAL EDUCATION – ACTIVE LIFESTYLE”, tulk. “Sports- aktīvs dzīvesveids”
Koordinējošās izglītības iestādes Ungārijā informācija: https://peals.poli.hu/

"Physical Education - Active Lifestyle" (PEALS )

Context: Our project is based on the shared value of physical activities and active lifestyle which is the only way to lifelong fitness and good health. We want to discover and exchange new innovative ways of curricular and extracurricular physical activities.

Objectives: to raise the profile of Physical Education (P.E.) and active lifestyle in the 5 partner schools.

For students: to create fun and pleasure through physical activities; to promote health and well-being for lifelong learning; to encourage social inclusion and develop social competence; to increase their ability to work in multicultural groups, positive attitude towards European projects and tolerance towards different cultures.

For schools and teachers: to build a network; to exchange good practices; to find new innovative methods to enhance students’ physical, personal, intellectual and social competencies in extracurricular activities.

Partners:

- Közgazdasági Politechnikum Hungary

-Madonas Valsts ģimnāzija Latvia

-10 Geniko Lykeio Aigiou Greece

-Širvintų r. Gelvonų gimnazija Lithuania

-Gymnázium J. A. Komenského Czech Republic

15 teachers in the given schools, most of them P.E. teachers;

100 – 125 students.

Description of activities - short term student exchanges:

Show your talent – Hungary

Winter sports and Snow day – Latvia;

Sport and environment – Lithuania;

Not virtual but real life – Olympic Games and fair play – the Czech Republic;

Non-formal sport activities built into P.E. curriculum – Can it be done? – Greece.

Methodology:

- At after-school workshops for students: group and pair work, presentations, studying partner schools and countries – history, geography, people, habits, languages, etc..

- At student exchanges: ’learning by doing’ – transnational group or pair work, peer to peer learning; interactive workshops, presentations, discussions, games, intercultural learning, etc..

- At final project meeting: presentations, reports, analysis, discussions, monitoring and evaluating progress, evaluation forms, surveys.

Impact: On partner schools – the project will enhance their extracurricular physical education programs with innovative, non formal, project- and activity based methods.

On participating teachers – the project will contribute to the development of their motivation, attitude, professional skills and methods, English and ICT competences, and help to prevent professional burnout.

On participating students – they will have a more active, healthy lifestyle leading to lifelong fitness.

Projekta aktivitāšu norises materiāli:

Publikācija par mobilitāti uz Ungāriju

Mobilitāte Madonā: Mobilitate_Madona

Lietuvas mobilitāte: par Lietuvu

Izglītojamo viedoklis par darbību projektā: skolēni _par_Erasmus+

Mobilitāte Grieķijā: Mobilitāte Grieķijā

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis