2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Citi projekti

MVĢ skolēni ir iesaistījušies projektos:

  • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-HU01-KA229-047787_3  “PHYSICAL EDUCATION - ACTIVE LIFESTYLE”, tulk. “Sports- aktīvs dzīvesveids”
  • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts Nr. 2016-1-SEO1-KA219-022062_6  “FOR  THE  BETTER  FUTURE  FOR  THE  STUDENTS  OF  NEXT  GENERATION”, tulk. “Nākamās paaudzes skolēnu labākai nākotnei”
  • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogramma COMENIUS skolu daudzpusējā partnerība. Projekta nosaukums: YOUTH WITHOUT BORDERS (tulk. JAUNATNE BEZ ROBEŽĀM)
  • Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību veicinoša skola”
  • Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts „Draudzīga skola”
  • Yonior Achievement Latvija
  • ISEC izstrādātais Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika”
  • Igaunijas- Latvijas programma 2007-2013, pārrobežu projekts EU35100 „Media Literacy- 21st Centry Approach to Educations (MLEDU)”
  • ES struktūrfonda nacionālās programmas projekts “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.”
  • Eiropas sociālā fonda projekts „Profesionālās orientācijas pasākumi Madonas rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem”


Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis