2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Karjeras atbalsts

Projekts ir noslēdzies,
informācija par karjeras izglītības atbalsta aktivitātēm sadaļā AKTIVITĀTES - KARJERAS ATBALSTS
________________________________________________________________________________________________________________

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.: 8.3.5.0/16/I/001  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

- nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

- celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

- motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

  Aktuālais projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošanā 2021./2022.m.g.

 - Projekta īstenošanas termiņš  tiek pagarināts līdz 31.12.2022.
- izglītības iestādēs karjeras atbalsts tiek nodrošināts 2021./2022.m.g. (līdz 31.05.2022.)

Karjeras atbalsta materiāli skolēniem, pedagogiem, vecākiem

  • Karjeras vadības prasmes

    https://drive.google.com/file/d/1c-RpHIx7PZtOb7tFAFZMSKWOXvPs126Q/view

  • Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

                 https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali

  • Studiju kreditēšana

https://www.viaa.gov.lv/lv/studiju-kreditu-administresana

  • Skolēniem- izglītības iespēju, profesiju un darba vides iepazīšanai

https://www.niid.lv/infografikas   

https://profesijupasaule.lv/

https://www.viaa.gov.lv/lv/studiju-celvedis-eiropa  studiju ceļvedis ārzemēs

Mans bērns izvēlas karjeru

https://drive.google.com/file/d/1HbfpGVyxB7xBY2G_nrmguYFjP7WwE-gw/view

________________________________________________________
Madonas Valsts ģimnāzijas Karjeras izglītības programma MVG_KI_programma

_________________________________________________________ 
2021./2022. mācību gads

 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

 Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi).

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pasākumu plāns

Individuālās karjeras konsultāciojas attālināti

 Karjeras diena 2021

Karjeras nedēļa
  

Par Karjeras nedēļu
Diskusija vecākiem
Diskusija jauniešiem
Radošās programmēšanas mācību stunda

_________________________________________________________
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./ 2021. mācību gadam


__________________________________________________________
mvģ karjeras pasākumu plāns 2019_2020

___________________________________________________________
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam: Madonas novads_KAA pasakumu plans_2018_2019

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam: Karjeras_izglitibas_plans

Izmaiņas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā 2017./2018. m.g.: Karjeras_izgl_plans_izmainas

____________________________________________________________

2018./2019.mācību gadā Madonas Valsts ģimnāzijā ( turpmāk MVĢ)   turpinās mērķtiecīgs, daudzpusīgs  karjeras attīstības atbalsta ( turpmāk KAA)  darbs.  Tas notiek  saskaņā ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu, sadarbojoties  iestādes pedagogiem, skolēnu  vecākiem, absolventiem, uzņēmējiem, kā arī  valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām.  Daudzi vērtīgi karjeras izglītības pasākumi tiek īstenoti, piesaistot   ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs”  finansējumu. Tas skolēniem  paver plašākas iespējas  iepazīsties ar dažādām profesijām, darba pasauli, izpētīt tālākās izglītības iespējas, attīstīt pašvērtējuma un karjeras lēmumu pieņemšanas  prasmes.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī  MVĢ skolēni ir piedalījušies 5 karjeras attīstības atbalsta pasākumos ar ESF projekta  ietvaros:

Profesiju_kaleidoskops

Medicinas_nozare

Karjeras diena_2018

Karjeras_diena_9_10_klasei

Cits_bazars

Uznemeju_dienas

Pārtikas_tehnologa_kurpēs

Profesiju_rēbuss

_____________________________________________

2017./2018. mācību gadā:

Karjeras_diena_2017

Par_Karjeras_dienu

Profesiju diena: Profesiju diena

Karjeras pasākums "Biznesa garša": Biznesa_garsa

Karjeras izglītības pasākumi:

Izmegini_uzzini_aizraujies

Līderības_skola

cela_pie_profesijas

enu_diena

__________________________________________________

Noderīga informācija:

http://www.niid.lv
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/
http://www.profesijupasaule.lv/
https://www.prakse.lv/
http://europass.cedefop.europa.eu/lv
http://www.nva.gov.lv/karjera/

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis