LAD projektsIzvēlne
2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

LAD projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis NOD Madonas Valsts Ģimnāzijas attīstības fonds iesniegto projekta iesniegumu Nr.23-05-AL23-A019.2202-000009 ”Interaktīvās rekreācijas zonas ierīkošana”.

 

Projekta mērķis:

Labiekārtot Madonas Valsts ģimnāzijas apkārtni, izveidojot interaktīvu rekreācijas zonu ar ārtelpai piemērotām, Madonai unikāla dizaina un funkcionalitātes mēbelēm, lai celtu vietas pievilcību, veicinātu jauniešu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju drošā, pievilcīgā un prestižā ārtelpā, tādējādi mazinot vēlmi pavadīt brīvo laiku ielās un jauniešiem mazāk vēlamās vietās, kur iespējami arī nevēlamas uzvedības riski.

Rekreācijas zona pie Ģimnāzijas jauniešiem būs pirmais modernais ārtelpas elements, kur jaunieši var realizēt savas iniciatīvas - āra spēles, nodarbības, organizēt grupu darbu, veicināt labjūtību vietējā kopienā.

 

Veicamie uzdevumi:

- Interaktīvās rekreācijas zonas centrālais objekts būs Ģimnāzijas plašajā iekšpagalmā novietots liela izmēra, Madonai unikāla dizaina un funkcionalitātes ārtelpas galds,

- to papildinās vienota dizaina un materiāla ārtelpai piemēroti izturīgi, moderni, mūsdienīgi soli,

- daudzfunkcionālo āra mēbeļu ansambli papildinās ar zaļo augu novietni;

- saskaņotu risinājums atkritumu konteineru norobežošanai no rekreācijas zonas.


Saskaņā ar Projekta izmaksu tāmi Projekta attiecināmās izmaksas ir 13682,18 euro (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro astoņpadsmit centu),tajā skaitā publiskais finansējums EUR 12313,96 euro.

Ar Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumu Nr. 117 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu nodibinājumam “Madonas Valsts Ģimnāzijas attīstības fonds” projekta “Interaktīvas rekreācijas zonas ierīkošana” īstenošanai”  īstenošanai” (protokols Nr. 3, 35.p.), ar kuru pašvaldība nolēma Finansējuma saņēmēja izstrādātā projekta “Interaktīvas rekreācijas zonas ierīkošana” apstiprināšanas gadījumā Finansējuma saņēmējam piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no Projekta attiecināmajām izmaksām jeb 1400,00 euro; Pašvaldība piešķir finansējumu 1368,22 euro apmērā Finansējuma saņēmēja Projekta realizēšanai. 

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis