VēstureIzvēlne
2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Vēsture

2003. gada 26. jūnijā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 415 „Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu” piešķirts valsts ģimnāzijas statuss Dobeles pilsētas ģimnāzijai, Jelgavas 2. ģimnāzijai un Madonas pilsētas ģimnāzijai.
2003. gada 11. jūlijā ar Madonas pilsētas domes lēmumu Nr. 3 „Par strukturālām izmaiņām Madonas pilsētas ģimnāzijā” reorganizēta Madonas pilsētas ģimnāzija, izveidojot 2 atsevišķas mācību iestādes:

Madonas Valsts ģimnāzija – 10.-12. klases ar ne mazāk kā trīs realizējamām vispārējās izglītības programmām, nododot valdījumā ēku Madonā, Kr.Valdemāra bulvārī 2a un Madonas pilsētas 1. vidusskola  Madonā, Kr.Valdemāra bulvārī 6.

Madonas Valsts ģimnāzija pārņem arī internātu Saules ielā 34a-9.

Par Madonas Valsts ģimnāzijas direktori apstiprināja Vandu Madernieci ar 2003. gada 21. jūliju.

2004./ 2005. mācību gadā uzņemta 7. klase, sākot realizēt daļējās pamatizglītības (otrā posma) programmu. Šajā gadā arī veikta ēkas rekonstrukcija, 1. semestra mācību procesu pārceļot uz laiku pielāgotā ēkā Saules ielā 9.
2005. gada 11. janvārī skolas darbība tiek atsākta Kr. Valdemāra bulvārī 2a, rekonstruētajā ēkā.

Sākot ar 2006./2007. mācību gadu sāk īrēt papildus telpas Raiņa ielā 6, 3.stāvā. Tur atrodas divi latviešu valodas kabineti, vizuālās mākslas/sociālo zinātņu, kā arī ģeogrāfijas/vācu valodas kabinets.

2014 .gada februārī atvērtas jaunas Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu kopmītnes Tirgus ielā 3, kuras 2016. gadā  pārdēvē par dienesta viesnīcu.

2015. gada 28.aprīlī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 229 “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Modernizēt vispārējās izglītības iestādes” ietvaros plānotajām investīcijām Madonas novada pašvaldībā” nolemts plānoto atbalstu investēt Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas pilsētas 1. un 2. vidusskolā (kuras apvieno). Madonas Valsts ģimnāzijai plāno veikt rekonstrukciju telpās Skolas ielā 10, Madonā, kurās līdz šim atradās Madonas pilsētas 2. vidusskola. Plānotās darbības: Ergonomiskas mācību vides izveide, IKT risinājumu ieviešana, dabaszinātņu kabinetu aprīkošana, atbalsts reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībai valsts ģimnāzijā.

  1. gada maijā uzsākta ēkas Skolas ielā 10, Madonā rekonstrukcija.
  2. gada 28.decembrī tā nodota ekspluatācijā,
  3. februārī Madonas Valsts ģimnāzijas darbība tiek pārcelta uz rekonstruēto ēku.
  4. Oficiāla Madonas Valsts ģimnāzijas atjaunotās ēkas Skolas ielā 10, Madonā atklāšana notiek 2021. gada 1.septembrī. Mācību process notiek atjaunotajā ēkā.
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis