2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Interešu izglītība

Skolēnu pētnieciskā darbība

Klašu grupa:7.-8. klase
Pulciņa vadītājs:Kristīne Lukaševica
Norises vieta:104.kab.
Norises laiks:7.klasei: Ceturtdien 14:20, piektdien 9:50
8. klasei: Otrdien 8:10, otrdien 13:30, trešdien 13:30

Skolēnu pētnieciskais darbs ir skolēna patstāvīgs darbs, un tā kvalitāte galvenokārt atkarīga no paša skolēna attieksmes. Skolēnu attieksmi var uzlabot, pakāpeniski skolēnus sagatavojot veicamajam darbam -  uzsākot pētniecisko darbību jau pamatskolā. Caur šo programmu iespējams 7. un 8.klašu skolēnus sagatavot patstāvīgam pētnieciskajam darbam vidusskolas klasēs.

Skolēnu pētnieciskajā darbībā 7. un 8.klašu skolēni mācās:

  • Izkopt patstāvīgā darba iemaņas, plānojot savu darbu, darbā ar uzziņu literatūru un citiem informācijas avotiem.
  • Apgūt prasmi apstrādāt un analizēt pētījuma gaitā iegūtos datus un rezultātus.
  • Apgūt prasmi noformēt zinātniski pētniecisko darbu.
Veidot prasmi izvērtēt savu darbu, izklāstīt un pamatot savu viedokli, prezentējot paveikto.
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis