2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Interešu izglītība

Jauktais koris

Klašu grupa:10. – 12. klase
Pulciņa vadītājs:Oskars Jeske
Norises vieta:Madonas Valsts ģimnāzijas aktu zāle
Norises laiks:Otrdien 15:10
Trešdien 15:10

Kora dziedāšanā bērni un jaunieši pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu, attīsta kritisko spriestspēju, izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Veidojas priekšnoteikumus tam, lai audzēkņi iesaistītos kultūras mantojuma un vērtību apguvē un kultūrvides veidošanā.

Skolēni, piedaloties un dziedot Madonas Valsts ģimnāzijas jauktajā korī:

  • Gūst radošās darbības prasmes:
    • jaukto koru grupā – dziedāt četrbalsīgas un vairākbalsīgas dziesmas,
    • dziedāt dziesmas a cappella;
    • mācību gada laikā apgūt koncertprogrammu (minimums – 30 minūtes);
  • Apzina tautas kultūras pamatvērtības, dziedot latviešu tautas dziesmas, sava novada tautas dziesmas, latviešu komponistu oriģināldarbus, iepazīstot tautas tradīcijas;
Iegūst radošas darbības pieredzi, dziedot pasaules tautu tautas dziesmas un oriģināldarbus.
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis