Uzņemšana

23.01.14

Madonas Valsts ģimnāzija uzņem audzēkņus divu virzienu izglītības programmās
7. klasē un 10. klasē
Pieņem pieteikumus arī citās klasēs.
Informācija pa tālruni 29108012

UZŅEMŠANAS  KĀRTĪBA   Madonas Valsts ģimnāzijā (skat. pievienoto dokumentu)

uznemsanas_not-_01_04_2019