Uzņemšana

23.01.14

Madonas Valsts ģimnāzija uzņem audzēkņus pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā un vispārējās vidējās izglītības programmā.

Informācija par uzņemšanu

Informācija pa tālruni 29108012

2020.gada uzņemšana tiks organizēta attālināti (pieteikšanās elektroniski)

Uzņemšanas noteikumi: Uznemsanas_kartiba_attalinati
Pielikums Nr.1docx
Pielikums Nr.2docx
Pielikums Nr.3docx