Uzņemšana

23.01.14

Madonas Valsts ģimnāzija uzņem audzēkņus divu virzienu izglītības programmās
7. klasē no 3. līdz 6. jūnijam;
10. klasē no 17. līdz 20. jūnijam.
Pieņem pieteikumus arī citās klasēs.
Informācija pa tālruni 29108012

UZŅEMŠANAS  KĀRTĪBA   Madonas Valsts ģimnāzijā (skat. pievienoto dokumentu)

uznemsanas_not-_01_04_2019