Skrides fonda vizuālās mākslas konkurss „Meistara pēdās”

19.05.17 / Ziņas /

2017. gada aprīlī norisinājās Skrides fonda vizuālās mākslas konkurss „Meistara pēdās”.

5.-9. klašu grupā

Jūlijai Manuilovai 2. vieta

Laurai Lauvai 3. vieta

10.-12. klašu grupā

Annijai Cīrulei un Megijai Rauzai 2. vieta

Sveicam!

Mazās pētnieku skolas pirmais izlaidums

17.05.17 / Ziņas /

2017.gada 19.maijā plkst.14.30 Madonas Valsts ģimnāzijā MAZĀS PĒTNIEKU SKOLAS pirmais izlaidums.
Aicināti piedalīties mazie pētnieki kopā ar saviem vecākiem!
Madonas Valsts ģimnāzijā 2016./2017.mācību gadā izveidota Mazā pētnieku skola, lai uzlabotu izglītības procesa pēctecību un veicinātu skolēnu individuālo prasmju un iemaņu agrīnu mērķtiecīgu attīstību. Pirmajā gadā tajā darbojās 24 bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Vienreiz mēnesī mazie pētnieki apmeklēja nodarbības, kurās pētīja:
septembrī- matemātikā,
oktobrī- ķīmijā,
novembrī- fizikā,
decembrī- valodās,
janvārī- tehnoloģijās,
februārī- sabiedrībā,
martā-mākslā un kultūrā,
aprīlī- dabā.
____________________

Zvana svētki

09.05.17 / Ziņas /

2017. gada 12. maijā plkst. 12.00 aicinām uz 9. un 12. klašu ZVANA SVĒTKIEM Madonas pilsētas laukumā

Jauno ģeogrāfu skolas sezonas noslēgums

09.05.17 / Ziņas /

Noslēgusies Jauno ģeogrāfu skolas 19. sezona.

Kopvērtējumā:

10. klašu grupā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam Eduardam Zigfrīdam Aveniņam 2. vieta,

11. klašu grupā Krišjānim Kucinam 1. vieta,

12. klašu grupā Laurai drunkai 1. vieta, Rebekai Birziņai 2. vieta.

Valsts zinātniski pētniecisko darbu konkurss

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 21.-23. aprīlī norisinājās Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference.

Veselības zinātņu sekcijā

Sandijam Kalniņam (11.b) par darbu “Zobu kopšanas paradumi Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu vidū” I pakāpe;

Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā

Angļu valodas olimpiāde 8. klasei

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 21. aprīlī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības 8. klašu Angļu valodas olimpiāde.

Karīnai Kalniņai 1. vieta,

Emīlijai Rizgai 2. vieta.

Sveicam!

Paldies skolotājai Ārijai Fārtei!

Vizuālās mākslas olimpiāde

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 19. aprīlī Cesvainē norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Vizuālās mākslas olimpiāde.

Kristīnei Briedei (10.kl.) atzinība,

Renātei Pelšai (12. kl.) atzinība.

Sveicam!

Paldies skolotājai Zanei Beģei- Beggei!

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde

24.04.17 / Ziņas /

34. valsts ģeogrāfijas olimpiādē

Krišjānim Kucinam (11.b) 1. vieta (zelta medaļa),

Laurai Drunkai (12.b) 3. vieta (bronzas medaļa),

Rebekai Birziņai (12.b) atzinība.

Sveicam!

Paldies skolotājai Laimdotai Jansonei!

Vidzemes skolu 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 13. aprīlī norisinājās Vidzemes skolu 8. klašu komandu Ģeogrāfijas olimpiāde.

Madonas Valsts ģimnāzijas komanda (Dāvis Palieks, Dāvis Romulis, Anna Apsīte) izcīnīja 3. vietu. Komandas darbā piedalījās arī Karīna Kalniņa.

Sveicam!

Paldies skolotājai Laimdotai Jansonei!

Latvijas simtgades ieskandināšanas pasākums Gaiziņā

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 3. maijā Madonas Valsts ģimnāzija aicina uz Latvijas valsts simtgades ieskandināšanas pasākumu Gaiziņā “No Gaiziņa Latviju redzot”.

Apskausim Latviju kopā dziedot, zīmējot, fotografējot un cildinot!