Informācija MVĢ jauktā kora dalībniekiem

20.04.17 / Ziņas /

MVĢ jauktā kora mēģinājums 24.04.2017.

Ierašanās obligāta!

Zināt vārdus no galvas šādām dziesmām:

1. “Pavasaris”;

2. “Mīla ir kā uguns”;

3. T.dz. “Ik vakaru”;

4. “Birzēm rotāts Gaiziņš”;

5. “Gaismas pils”.

Par pasākumu “Mūsu Talanti”

18.04.17 / Ziņas /

Aicinām uz Madonas Valsts ģimnāzijas pasākumu “Mūsu Talanti” 20. aprīlī plkst. 16.00 Madonas kultūras namā!

Skolēni pārsteigs ikvienu ar muzikalitāti, dejotprieku un savstarpēju sadarbošanos!
Nāc un skaties, cik radošs spēj būt ģimnāzists!

Atvērto durvju diena

18.04.17 / Ziņas /

2017. gada 21. aprīlī Madonas Valsts ģimnāzijā ATVĒRTO DURVJU DIENA.

Informācija par uzņemšanu 7. un 10. klasē, iepazīšanās ar skolu un tās darba organizāciju.

Vecāku diena

18.04.17 / Ziņas /

2017. gada 19. aprīlī aicinām uz VECĀKU  DIENU!

No 15.30 līdz 17.00 individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem

17.00 Vecāku sapulce 9. klasei Raiņa ielā 6

17.00 Vecāku Padomes sēde ģimnāzijas lasītavā

Par Sporta olimpiādi

13.04.17 / Ziņas /

2017. gada 11. aprīlī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Sporta olimpiāde.

10.-12. klašu grupā Madonas Valsts ģimnāzijai 1. vieta.

Komandā startēja: Amanda Mažajeva (10.a), Sandijs Kalniņš (11.b), Hārdija Kristiāna Nagle, Jānis Miška (11.c), Krišjānis Beļaunieks, Dairis Virkstenis, Viktorija Ladiga, Zane Kļaviņa (12.b).

Par jūrniecības konkursu vidusskolēniem Enkurs

13.04.17 / Ziņas /

2017.gada 8. aprīlī Madonas Valsts ģimnāzijas komanda startēja jūrniecības konkursā vidusskolēniem Enkurs 2017. Sacensības tika organizētas jūrnieku treniņu centrā LAPA , un tajās cīnījās Bauskas Valsts ģimnāzijas, Rojas vidusskolas, Brocēnu vidusskolas, Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas un Rīgas 10.vidusskolas komandas.

Par neklātienes bioloģijas olimpiādi 7. klasei

10.04.17 / Ziņas /

2017. gada 23. martā norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu neklātienes bioloģijas olimpiāde.

Katrīnai Dambeniecei (7.b) 1. vieta;

Lindijai Smiltānei (7.b) 3. vieta;

Agnesei Aizpurietei (7.b) atzinība.

Sveicam!

Paldies skolotājai Līgai Ragainei!

Par 7.-9. klašu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

06.04.17 / Ziņas /

2017. gada 6. aprīlī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss.

Karīnai Kalniņai (8.klase) 2. vieta;

Armandam Audžem (8.klase) 3. vieta.

Sveicam!

Panākumi Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts olimpiādē

06.04.17 / Ziņas /

2017. gada 16. martā norisinājās Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 43. olimpiāde.

Mārai Karlsonei (12.b) atzinība valsts olimpiādē.

Sveicam!

Paldies skolotājai Ingai Šneiderei!

Par Starptautisko krievu valodas olimpiādi

04.04.17 / Ziņas /

No 2016. gada 10. maija līdz 30. novembrim norisinājās 14. Starptautiskā krievu valodas olimpiāde, kuru organizēja Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes ministrija ar A.Puškina Krievu valodas institūta metodisko atbalstu.
Olimpiādē piedalījās valstu komandas un individuālie dalībnieki. Startējot individuāli, pusfinālu sasniedza arī 3 Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni: Ilze Kreicberga (12.b), Edgars Kalniņš(12.b) un Dāvis Kukārs (11.b).