Citi projekti

16.03.10

MVĢ skolēni ir iesaistījušies projektos:

  • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-HU01-KA229-047787_3  “PHYSICAL EDUCATION – ACTIVE LIFESTYLE”, tulk. “Sports- aktīvs dzīvesveids”
  • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts Nr. 2016-1-SEO1-KA219-022062_6  “FOR  THE  BETTER  FUTURE  FOR  THE  STUDENTS  OF  NEXT  GENERATION”, tulk. “Nākamās paaudzes skolēnu labākai nākotnei”
  • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogramma COMENIUS skolu daudzpusējā partnerība. Projekta nosaukums: YOUTH WITHOUT BORDERS (tulk. JAUNATNE BEZ ROBEŽĀM)
  • Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību veicinoša skola”
  • Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts „Draudzīga skola”
  • Yonior Achievement Latvija
  • ISEC izstrādātais Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika”
  • Igaunijas- Latvijas programma 2007-2013, pārrobežu projekts EU35100 „Media Literacy- 21st Centry Approach to Educations (MLEDU)”
  • ES struktūrfonda nacionālās programmas projekts “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.”
  • Eiropas sociālā fonda projekts „Profesionālās orientācijas pasākumi Madonas rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem”