Valsts pārbaudes darbu grafiks

12.05.10

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020. mācību gadam:

vpd_grafiks_2020