Valsts pārbaudes darbu grafiks

12.05.10

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2018./2019. mācību gadam:

vpd_grafiks_2019