Olimpiādes, konkursi

03.09.13

Olimpiāžu_grafiks_2013_2014

Skolēnu sasniegumi 2012./2013. mācību gadā

Vārds, uzvārds Klase Olimpiāde, konkurss Sasniegums
Jānis Gruduls 12.b Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 1.vieta
Valsts bioloģijas olimpiāde 1.vieta
Starptautiskā bioloģijas olimpiāde 3.vieta
   
Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu” 1.vieta
Piedalījās valsts konkursā „Pazīsti savu organismu”  
Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts ekonomikas olimpiādē  
Starpnovadu fizikas olimpiāde 2.vieta
Miķelis Dāvids Rikveilis 10.c Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 1.vieta
Valsts ģeogrāfijas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē  
   
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 2.vieta
Piedalījās valsts matemātikas olimpiādē  
Zane Radžēle 12.c Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts latviešu valodas olimpiādē  
Valsts konkurss „Latvijas kultūras kanons 21.gs.jaunietim” 3.vieta (komandas vērt.)
Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 2.vieta
Valsts eseju konkurss krievu valodā Laureāte
Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls 1.vieta (komandas vērt.)
Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls 1.vieta
Piedalīsies Eiropas SMU finālā Londonā  
Reģionālais skatuves runas konkurss 1.vieta
Ieva Karpova 8. Starpnovadu vācu valodas olimpiāde 1.vieta
Reģionālā vācu valodas olimpiāde 2.vieta
Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē  
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 2.vieta
Māris Bazulis 9. Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas konkurss 1.vieta
Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 1.vieta
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 2.vieta
Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu” 3.vieta
Neklātienes konkurss vācu valodā 1.vieta
Atklātā angļu valodas olimpiāde 3.vieta
Gundega Elīza Viļčevska 9. Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 2.vieta
Piedalījās valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē  
Neklātienes konkurss vācu valodā 2.vieta
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 3.vieta
Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu” 3.vieta
Oskars Niks Mālnieks 11.b Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 3.vieta
Piedalījās valsts ekonomikas olimpiādē  
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 2.vieta
Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 2.vieta
Kārlis Puķītis 11.b Starpnovadu fizikas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts fizikas olimpiādē  
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 1.vieta
Valsts zinātniski pētniecisko darbu konkurss 3.vieta
Pauls Blumbergs 11.b Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls atzinība
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 2.vieta
Publiskās runas konkurss angļu valodā 2.vieta
Starpnovadu fizikas olimpiāde 2.vieta
Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 3.vieta
Krišjānis Kucins 7.b Valsts pamatskolu skolēnu mācību uzņēmumu fināls atzinība
Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas konkurss 2.vieta
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 3.vieta
Valsts ģimnāziju atklātā latviešu valodas olimpiāde 2.vieta
Zonas olimpiāde bioloģijā 1.vieta
Sandija Veipa 12.c Starpnovadu vēstures olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts vēstures olimpiādē  
Valsts konkurss „Latvijas kultūras kanons 21.gs.jaunietim” 3.vieta (komandas vērt.)
Starpnovadu franču valodas olimpiāde 1.vieta
Mārcis Šķēls 12.b Piedalījās valsts ģeogrāfijas olimpiādē  
Starpnovadu fizikas olimpiāde 3.vieta
Atklātā filozofijas olimpiāde 3.vieta
Karlīna Rudzīte 11.c Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 3.vieta
Valsts ģimnāziju biznesa plānu konkurss 3.vieta
Agnese Sīle 10.b Zonas olimpiāde bioloģijā 1.vieta
Valsts ģimnāziju atklātā latviešu valodas olimpiāde 2.vieta
Patrīcija Kolāte 11.c Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls atzinība
Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 1.vieta
Valsts ģimnāziju biznesa plānu konkurss 3.vieta
Mairis Gailums 11.c Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls 1.vieta (komandas vērt.)
Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls 1.vieta
Piedalīsies Eiropas SMU finālā Londonā  
Valsts biznesa plānu konkurss 1.vieta
Valsts ģimnāziju biznesa plānu konkurss 1.vieta
Sintija Toma 11.b Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls 1.vieta (komandas vērt.)
Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls 1.vieta
Piedalīsies Eiropas SMU finālā Londonā  
Valsts biznesa plānu konkurss 1.vieta
Valsts ģimnāziju biznesa plānu konkurss 1.vieta
Sinda Kalniņa 11.b Atklātā filozofijas olimpiāde 3.vieta
Piedalījās valsts filozofijas olimpiādē  
Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls 1.vieta
Piedalīsies Eiropas SMU finālā Londonā  
Emīls Kravalis 12.b Starpnovadu vācu valodas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts vācu valodas olimpiādē  
Artūrs Siliņš 9. Starpnovadu fizikas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts fizikas olimpiādē  
Rēzija Vīgante 9. Starpnovadu matemātikas olimpiāde 3.vieta
Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu” 2.vieta
Gunita Benne 12.c Starpnovadu franču valodas olimpiāde 1.vieta
Piedalījās valsts franču valodas olimpiādē  
Klāvs Stiprais 11.b Starpnovadu matemātikas olimpiāde 2.vieta
Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 3.vieta
Sendijs Dzenītis 11.b Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 3.vieta
Publiskās runas konkurss angļu valodā 1.vieta
Maija Iveta Gaiduka 10.c Starpnovadu vācu valodas olimpiāde 3.vieta
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 2.vieta
Elva Palde 11.a Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 3.vieta
Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 2.vieta
Jānis Kokarevičs 12.b Atklātā filozofijas olimpiāde 3.vieta
Piedalījās valsts filozofijas olimpiādē  
Mareks Mangūzis 11.b Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 3.vieta
Valsts ģimnāziju domrakstu konkurss 3.vieta
Kristīne Sindija Aleksjuna 9. Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 1.vieta
Valsts ģimnāziju atklātā vizuālās mākslas olimpiāde 3.vieta
Karlīna Kļaviņa 12.c Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls 1.vieta (komandas vērt.)
Valsts skolēnu mācību uzņēmumu fināls 1.vieta
Piedalīsies Eiropas SMU finālā Londonā  
Kristīne Korņilova 12.c Valsts konkurss „Latvijas kultūras kanons 21.gs.jaunietim” 3.vieta (komandas vērt.)
Ivo Freimanis 8. Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2.vieta
Valsts pamatskolu skolēnu mācību uzņēmumu fināls atzinība
Haralds Iesalnieks 7.b Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2.vieta
Valsts pamatskolu skolēnu mācību uzņēmumu fināls atzinība
Kristens Raščevskis 11.b Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 1.vieta
Rasa Gicēviča 12.b Publiskās runas konkurss angļu valodā 1.vieta
Aigars Bedeicis 11.b Starpnovadu matemātikas olimpiāde 1.vieta
Krišjānis Beļaunieks 8. Starpnovadu matemātikas olimpiāde 1.vieta
Marija Ancēna 11.b Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 1.vieta
Krišjānis Kallings 10.c Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 1.vieta
Reinis Drava 12.b Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 1.vieta
Dāvis Āre 11.b Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 1.vieta, specbalva
Ramona Zariņa 8. Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 1.vieta
Kristiāna Āboliņa 11.b Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 1.vieta
Ilze Leve 12.b Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu” 2.vieta
Artūrs Keiselis 11.b Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 2.vieta
Santa Vosele 12.a Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 2.vieta
Mikus Madalāns 11.b Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 2.vieta
Alise Amura 9. Starpnovadu matemātikas olimpiāde 3.vieta
Reinis Ričards Skaidrais 7.b Starpnovadu matemātikas olimpiāde 3.vieta
Ričards Vilciņš 12.c Starpnovadu vēstures olimpiāde 3.vieta
Olita Lūse 11.c Starpnovadu fizikas olimpiāde 3.vieta
Ilgars Kalniņš 10.b Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 3.vieta
Elvijs Ošs 10.b Starpnovadu fizikas olimpiāde 3.vieta
Lilita Pudule 12.a Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 3.vieta
Maikls Mūrmanis 10.b Zonas olimpiāde bioloģijā 3.vieta
Laura Ieva Runce 12.a Publiskās runas konkurss angļu valodā 3.vieta
Artūrs Bricis 11.a Publiskās runas konkurss angļu valodā 3.vieta
Kristiāna Priede 11.a Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 3.vieta
Dana Smoča 11.a Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 3.vieta