Mācību darbs

16.03.10

Madonas Valsts ģimnāzija
Ieskaišu grafiks novembra mēnesim 2012./2013.m.g.
Klase 12.11. 13.Nov 14.11. 15.11. 16.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 26.11. 27.11. 28.Nov 29.11. 30.11.  
7.a     matemātika vācu v.,krievu v. domraksts, mājt.(meit.)     pasaules vēs angļu val., Angļu v. Matemātika       matemātika   latv val.  
7.b   inform 1.gr., matemātika inform.2.gr.,domraksts krievu val. mājt.(meit.)           Pasaules vēsture matemātika latv.val.      
8. ķīmija vācu val. matemātika   mājt.(meit.)   krievu val. fizika domraksts   ķīmija   matemātika      
9             krievu val.,matemātika ķīmija   mājt.(meit.) matemātika vācu val.        
10.a kulturaloģija vācu izv.   fizika veselības māc.   literatūra         inform.        
10.b       angļu val. veselības māc.   fizika literatūra inform. matemātika   inform. domraksts   bioloģija  
10.c bioloģija, veselības māc. vācu izv.   matetātika kulturoloģija   literatūra inform. vācu v.   inform. domraksts     matemātika  
11.a domraksts sports vācu izv. vācu v.     ķīmija matemātika fizika   vēsture informātika 1.gr. informātika 2.gr. bioloģija    
11.b sports domraksts   vācu v.     ķīmija matemātika fizika   inform. informātika 1.gr.   vēsture bioloģija  
11.c Kulturaloģija sports vācu izv. domraksts     ķīmija matemātika fizika   inform. vēsture angļu val.2.gr. literatūra informātika 2.gr.,bioloģija  
12.a ģeogrāfija, vācu val. latv.val.bioloģija, sports Latviešu v. Angļu v. Pol. un ties.     literatūra     vēsture fizika   ķīmija      
12.b vācu val. bioloģija, sports latv.val.         ķīmija programmēšana 1.gr., latv.val. programmēšana 2.gr., vēsture fizika          
12.c vācu val. bioloģija, sports Angļu v. latv.val., Pol. un ties.         angļu val. literatūra fizika vēsture ķīmija