Skolēnu padome

17.10.13

Madonas Valsts ģimnāzijas
Skolēnu padome
2019./2020.m.g.

Skolēnu padomes vadītājs Rojs Roberts Dzilna 11.a
Skolēnu padomes vadītāja vietnieks 10.-12. klasē Marta Marija Maltisova 12.a
Skolēnu padomes vadītāja vietnieks 7.-9. klasē Kristaps Līcītis 9.a
Kultūras sektora vadītājs Līva Puķīte 11.b
Sporta sektora vadītājs Madara Lukaševica 10.a
Tiesību un pienākumu sektora vadītājs Kintija Kolomegina 11.b
Sabiedrisko attiecību sektora vadītājs Paula Silava 12.b
Klašu vecākie:
Endijs Ozoliņš 7.a
Māris Savickis 7.b
Lana Drava 8.a
Viesturs Šēnbergs 8.b
Kristaps Līcītis 9.a
Keita Kitija Pakalniņa 9.b
Elīza Elsiņa 10.a
Agita Sanija Lapsa 10.b
Marta Varlamova 11.a
Karīna Kalniņa 11.b
Elizabete Paura 12.a
Katrīna Lukaševica 12.b

Madonas Valsts ģimnāzijas Skolēnu padome ir ģimnāzijas pārvaldes sastāvdaļa.
Skolēnu organizācija, kuras darbību reglamentē Madonas Valsts ģimnāzijas nolikums, kā arī Skolēnu padomes darbības reglaments.  Skolēnu padomē ietilpst klašu vecākie, sektoru vadītāji un brīvprātīgie. Skolēnu padomes vadītāju ievēl uz vienu gadu. Arī skolēnu padome darbojas vienu gadu. Galvenie padomes uzdevumi ir sekmēt Madonas Valsts ģimnāzijas attīstību, aktīvi un radoši iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kā arī draudzīgas skolas vides veidošanā. Skolēnu padomes sēdes notiek katru trešdienu 15:30 „pie tējas tases’’ brīvā un nepiespiestā atmosfērā, kad tiek izskatīti svarīgākie jautājumi, apspriesti ieteikumi un veiktas diskusijas.
MVĢ skolēnu padomes sporta sektors, kurā darbojas pārstāvji no katras klases, skolā organizē sporta sacensības (basketbola un futbola klašu turnīrus, Ziemas sporta spēles, Sporta dienu), informē par rajona mēroga sacensībām un citām ar sportu saistītām aktivitātēm.
Kultūras sektora galvenais uzdevums ir skolas kultūras dzīves, tātad, dažādu pasākumu organizēšana. Šajā sektorā darbojas pa vienam pārstāvim no katras klases, kā arī brīvprātīgie.
Lielākie mūsu skolas organizētie pasākumi ir Valsts svētki, Ziemassvētku balle, Lielā mūzikas balva, Mūsu talanti.
Tiesību un pienākumu sektora galvenie uzdevumi ir skolēnu tiesību un pienākumu aizsardzība, skolēnu ieteikumu un sūdzību izskatīšana, sekot līdzi un informēt skolēnus par jebkuriem Skolēnu Padomes darbības reglamenta grozījumiem, kā arī organizēt Skolēnu Padomes vadītāja vēlēšanas.
Sabiedrisko attiecību sektora galvenie uzdevumi ir sagatavot informatīvos materiālus par skolu, nodrošināt skolas radio darbību, publikācijas, afišas, skolas avīze, prezentācijas.