Skolēnu padome

17.10.13

Madonas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Padome

2018./2019.m.g.

Skolēnu padomes vadītājs

Katrīna Lukaševica 11.b

Skolēnu padomes vadītāja vietnieks

10.-12. klasē

Laura Lapsa 11.a

Skolēnu padomes vadītāja vietnieks

7.-9. klasē

Madara Lukaševica 9.b

Kultūras sektora vadītājs

Santa Socka 12.a

Sporta sektora vadītājs

Dāvis Kolns 12.c

Tiesību un pienākumu sektora vadītājs

Līva Lora Soboļevska 12.c

Sabiedrisko attiecību sektora vadītājs

Linda Amura 12.a

Klašu vecākie

Lana Drava 7.a

Viesturs Šēnbergs 7.b

Kristaps Līcītis 8.a

Keita Kitija Pakalniņa 8.b

Ieva Anna Miezāja 9.a

Katrīna Kramerovska 9.b

Rojs Roberts Dzilna 10.a

Armands Audže 10.b

Vineta Šakina 11.a

Paula Silava 11.b

Signe Kaparkalēja 12.a

Toms Zvirgzdiņš 12.b

Beāte Beatrise Juško 12.c

Madonas Valsts ģimnāzijas Skolēnu padome ir ģimnāzijas pārvaldes sastāvdaļa.
Skolēnu organizācija, kuras darbību reglamentē Madonas Valsts ģimnāzijas nolikums, kā arī Skolēnu padomes darbības reglaments.  Skolēnu padomē ietilpst klašu vecākie, sektoru vadītāji un brīvprātīgie. Skolēnu padomes vadītāju ievēl uz vienu gadu. Arī skolēnu padome darbojas vienu gadu. Galvenie padomes uzdevumi ir sekmēt Madonas Valsts ģimnāzijas attīstību, aktīvi un radoši iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kā arī draudzīgas skolas vides veidošanā. Skolēnu padomes sēdes notiek katru trešdienu 15:30 „pie tējas tases’’ brīvā un nepiespiestā atmosfērā, kad tiek izskatīti svarīgākie jautājumi, apspriesti ieteikumi un veiktas diskusijas.
MVĢ skolēnu padomes sporta sektors, kurā darbojas pārstāvji no katras klases, skolā organizē sporta sacensības (basketbola un futbola klašu turnīrus, Ziemas sporta spēles, Sporta dienu), informē par rajona mēroga sacensībām un citām ar sportu saistītām aktivitātēm.
Kultūras sektora galvenais uzdevums ir skolas kultūras dzīves, tātad, dažādu pasākumu organizēšana. Šajā sektorā darbojas pa vienam pārstāvim no katras klases, kā arī brīvprātīgie.
Lielākie mūsu skolas organizētie pasākumi ir Valsts svētki, Ziemassvētku balle, Lielā mūzikas balva, Mūsu talanti.
Tiesību un pienākumu sektora galvenie uzdevumi ir skolēnu tiesību un pienākumu aizsardzība, skolēnu ieteikumu un sūdzību izskatīšana, sekot līdzi un informēt skolēnus par jebkuriem Skolēnu Padomes darbības reglamenta grozījumiem, kā arī organizēt Skolēnu Padomes vadītāja vēlēšanas.
Sabiedrisko attiecību sektora galvenie uzdevumi ir sagatavot informatīvos materiālus par skolu, nodrošināt skolas radio darbību, publikācijas, afišas, skolas avīze, prezentācijas.