Vadības komanda

16.03.10

Vadības komanda:

Vanda Maderniece – direktore
Solita Medene – direktores vietniece mācību darbā
Ligita Irbe – direktores vietniece audzināšanas darbā
Kristīne Lukaševica – izglītības metodiķe
Arturs Krūmiņš- direktores vietnieks saimnieciskajā darbā