Kontaktinformācija

23.03.10

Adrese: Valdemāra bulvāris 2a, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore

64807334 sekretāre

64807330 skolotāju istaba

64807333; 26667353 direktores vietnieki

64807331 dežurants

64822881 telpas Raiņa ielā 6, 3.stāvā

27825882 Bibliotēka

26461330 izglītības metodiķe

e-pasts: mvg@madona.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv