Izglītības programmas

29.12.10

Madonas Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas

•Vispārējās pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.) izglītības programma, kods 23011111

•Pamatizglītības 2. posma (7.-9.kl.) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 23013111

•Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011

•Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011

Izglītības programmu stundu plāni: Izgl_progr_stundu_plani-1

__________________________________________________
No 2020. gada tiek ieviestas izglītības programmas (7. un 10. klasē):

Pamatizglītības otrā posma izglītības programma ar padziļinātu svešvalodas apguvi vai matemātikas un dabaszinātņu padziļinātu apguvi
Stundu plāns Pamatizglītības otrā posma

Vispārējās vidējās izglītības programma
Stundu plāns Visp_vid_izgl_izvēļu_kompl