Izglītības programmas

29.12.10

Madonas Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas

•Vispārējās pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.) izglītības programma, kods 23011111

•Pamatizglītības 2. posma (7.-9.kl.) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 23013111

•Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011

•Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011

Izglītības programmu stundu plāni: Izgl_progr_stundu_plani-1