Priecīgus Ziemassvētkus!

21.12.18 / Ziņas

Noslēdzas mācību pusgads, tuvojas noslēgumam 2018. gads. Ir piepildīta labo darbu krātuvīte, gribas to pārlūkot.

Šis ir laiks, kas mums liek atgriezties pie cilvēcības, pie līdzjūtības, pie labdarības. Mēs mācāmies dalīties visā ar līdzcilvēkiem.

Daba ir sastingusi salā, ir vistumšākais laiks, vienīgi sniegs priecē ar savu baltumu. Taču Ziemassvētki ir laiks, kad gaidām atnākam brīnumu, laiks, kurš sola gaismas atgriešanos.

Lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku miers, lai jūsu sirdīs ielīst labestība!

Lai skaistās dvēseliskās izjūtas pavada mūs nākamajā gadā!

Direktore Vanda Maderniece

« | »