Veselību veicinoši pasākumi

08.06.18 / Ziņas

No 2018. gada 28. līdz 30. maijam Madonas Valsts ģimnāzijas skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes saistībā ar veselības veicināšanu un dažādu slimību profilaksi ar Eiropas Sociālā fonda projekta NR. 9.2.4./16/I/092 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem ” atbalstu.

28. maijā ģimnāzijas audzēkņi piedalījās Izglītojošās nodarbībās „Veselīgs uzturs aktīvam jaunietim” (L. Ragaine), kā arī praktiskās nodarbībās par veselības parametru noteikšanu. (L. Kraukle, L. Līcīte)

29.maijā norisinājās Veselības un sporta diena Smeceres silā:

  • Veselību veicinoša vingrošana (L. Kraukle, L. Līcīte)
  • Veselīga uztura gatavošanas meistarklase (L. Ragaine)
  • Sportiskas aktivitātes (L. Kraukle, L. Līcīte)

30. maijā bija iespēja iesaistīties nūjošanā apkārt Madonai (Sporta skolotāji un klašu audzinātāji)

Paldies visiem minētajiem skolotājiem!

« | »