Uzņemto skolēnu un vecāku kopsapulce

29.06.18 / Ziņas /

2018. gada 29. augustā plkst. 17.00 Madonas kultūras namā UZŅEMTO SKOLĒNU UN VECĀKU PĀRSTĀVJU KOPSAPULCE.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

18.06.18 / Ziņas /

Madonas Valsts ģimnāzija

2018.gada 27.augustā

aicina

uz pedagogu profesionālās pilnveides kursiem

“Darbs ar vecākiem” (6 stundas).

Darba kārtība: kursi_27.08

Pieteikuma anketa: MailScanner has detected definite fraud in the website at “goo.gl”. Do not trust this website: https://goo.gl/forms/JiacxbFGrxWQJrX52

Uzņemšana

18.06.18 / Ziņas /

Madonas Valsts ģimnāzija turpina uzņemšanu 10. klasē triju virzienu izglītības programmās:

- Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma, kods 31012011

- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011

Skolēnu darbu izstāde “No Gaiziņa Latviju redzot”

12.06.18 / Ziņas /

Izlaidumi

08.06.18 / Ziņas /

Izlaidumi 2018. gadā:

12. klasei 8. jūnijā plkst. 18.00 Madonas Sporta centrā;

9.klasei 15. jūnijā plkst. 18.00 Madonas kultūras namā.

Absolventi priecāsies par viesiem, laipni aicināti!

Veselību veicinoši pasākumi

08.06.18 / Ziņas /

No 2018. gada 28. līdz 30. maijam Madonas Valsts ģimnāzijas skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes saistībā ar veselības veicināšanu un dažādu slimību profilaksi ar Eiropas Sociālā fonda projekta NR. 9.2.4./16/I/092 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem ” atbalstu.

ERASMUS+ noslēguma konference

08.06.18 / Ziņas /

2018. gada 28. maijā Madonas Biznesa inkubatorā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 2016-1-SEO1-KA219-022062_6

“FOR  THE  BETTER  FUTURE  FOR  THE  STUDENTS  OF  NEXT  GENERATION”, tulk. “Nākamās paaudzes skolēnu labākai nākotnei” noslēguma konference.

Zvana svētki

15.05.18 / Ziņas /

2018. gada 18. maijā plkst. 12.00 Saieta laukumā, Madonā aicinām uz 9. un 12. klašu ZVANA SVĒTKIEM!

9. un 12. klašu audzēkņiem vēlam veiksmīgu valsts pārbaudes darbu norisi!

No Jauno uzņēmēju dienām 2018

15.05.18 / Ziņas /

2018. gada 10. – 11.maijā Jūrmalā notika Jauno uzņēmēju dienas 2018. Pasākumā piedalījās 10 pamatskolas Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), 20 vidusskolas SMU un 4 augstskolu Start Up uzņēmumi.

Pamatskolas grupā Madonas Valsts ģimnāzijas SMU “Našķu laboratorija” (V.Vogina, L.Smiltāne) ieguva 1.vietu,

“FIZMIX Eksperiments” konkursa rezultāti

14.05.18 / Ziņas /

2018. gada 12. maijā noslēdzās Latvenergo rīkotais skolēnu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”. Šogad pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 226 komandas ar 8. un 9. klašu skolēniem no 169 izglītības iestādēm.