SMU “Karika” izcīna braucienu uz ASV

13.05.19 / Ziņas /

Junior Achievement Latvija sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un karjeras skolu “Start Strong” organizēja uzņēmējdarbības konkursu “Start Strong 3+3″, kurā godalgoto balvu- braucienu uz ASV- iegūst Madonas Valsts ģimnāzijas SMU „KARIKA”(Marta Marija Malstisova, Guna Pūce, Egīls Gruduls)
Apsveicam!
Paldies skolotājai Ivetai Vabulei!

Latvenergo “FIZMIX Eksperiments” fināls

13.05.19 / Ziņas /

2019. gada 11. maijā ar plašu vērienu izskanējis Latvijā un Baltijā lielākais fizikas festivāls, kas Rīgā notika otro gadu. Teju 4000 apmeklētāji baudīja īstus fizikas svētkus – piedalījās fizikas darbnīcās, interaktīvajās spēlēs, vēroja eksperimentus, sacentās konkursos, klausījās lekcijas un koncertus.
Festivālā norisinājās arī Latvijas skolēnu fizikas erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” fināls.
Madonas Valsts ģimnāzijas 9. klašu jaunieši jau vairākus mēnešus gatavojās festivālam, piedaloties aizraujošā un spraigā konkursa “FIZMIX Eksperiments” atlasē.
Piedaloties “FIZMIX Eksperiments” finālā, Madonas Valsts ģimnāzijas 9. klašu skolēnu komandas ieguva 2. un 4. vietu kopvērtējumā Vidzemes reģionā, cīnoties par Latvijas erudītākās komandas titulu.
Sveicam! Priecājamies!
Paldies skolotājai Vijai Bebrišai!

Par pirmās palīdzības sniegšanas sacensībām

13.05.19 / Ziņas /

2019. gada 10. maijā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu komanda (Agnija Nagle, Renāte Berķe, Iluta Žīgure, Sabīne Skeranska, Toms Zvirgzdiņš, Artūrs Zvirgzdiņš), piedaloties Sarkanā Krusta organizētajās skolu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, ieguva 1. vietu kopvērtējumā.
Lepojamies ar sasniegumiem! Sveicam!
Paldies skolotājai Lanai Līcītei par ieguldīto darbu!

Panākumi Vidzemes koru skatē

02.05.19 / Ziņas /

2019. gada 25. aprīlī Cēsīs norisinājās Latvijas izglītības iestāžu jaukto koru Vidzemes skate.
Madonas Valsts ģimnāzijas jauktais koris ar diriģenti Iju Voiniču ieguva augstāko pakāpi ar 45.55 punktiem!
Sveicam! Lepojamies!
Paldies skolotājai Ijai Voiničai!

Meklējam MVĢ skolēnu padomes vadītāju

30.04.19 / Ziņas /

Esi aktīvi darbojies MVĢ Skolēnu padomē vai kādā no tās sektoriem? Tev ir daudzas idejas, kuras ar entuziasmu vēlies īstenot, lai pilnveidotu MVĢ Skolēnu padomes darbību?
Tad tieši Tu vari kļūt par MVĢ Skolēnu padomes vadītāju, ja vien aizpildīsi pieteikuma anketu līdz 9. maijam.
Pieteikuma anketu jautā 202. kab. skolotājai Ligitai Irbei vai Tiesību un pienākumu sektora vadītājai Līvai Lorai Soboļevskai.

Par valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konferenci

25.04.19 / Ziņas /

2019. gada 24. aprīlī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konference.
Zanei Romuļai (11.b) 2. vieta;
Valteram Kriškānam (11.b) 2. vieta;
Paulai Silavai (11.b) 2. vieta;
Martai Marijai Maltisovai (11.a) 3. vieta;
Jūlijai Manuilovai (11.a) 3. vieta.
Sveicam!
Paldies darbu vadītājām Anitai Tropai, Anitai Vabulei, Maritai Kazakevičai, Kristīnei Lukaševicai, Zanei Beģei- Beggei!

Par koru sadziedāšanās pasākumu “No Gaiziņa Latviju redzot”

18.04.19 / Ziņas /

2019. gada 3. maijā Gaiziņkalnā aicinām uz koru sadziedāšanās pasākumu “No Gaiziņa Latviju redzot”. Pasākuma ietvaros: koru meistarklase ar diriģentu un mūzikas pedagogu Jāni Erenštreitu, mākslas plenērs un foto konkurss, koru koncerts Gaiziņa augstākajā virsotnē, dalībnieku sadancošanās muzikālās grupas “Skuju Ģimene” vadībā.

No_Gaizina_darba_kartiba

Par Vecāku dienu

15.04.19 / Ziņas /

2019. gada 24. aprīlī aicinām izglītojamo vecākus uz VECĀKU DIENU:
no 15.30 līdz 17.00 Individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem (lūgums vecākiem uz sarunu aicināt arī savu bērnu),
17.00 Vecāku sapulces 8., 9. un 11. klasēm.

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 7.-9. klasēm

12.04.19 / Ziņas /

2019. gada 11. aprīlī noslēdzās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss
Vikai Voginai (8.b) 1. vieta;
Sonorai Pāvilaitei (7.a) atzinība.
Sveicam!
Paldies skolotājai Kristīnei Lukaševicai!

Par vizuālās mākslas olimpiādi

10.04.19 / Ziņas /

2019. gada 9. aprīlī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde.
Anetai Tropai (8.b) 1. vieta;
Elīnai Pūcei (9.b) 2. vieta;
Erlīnai Mariannai O’Salivanai (7.a), Elīzai Rozentālei (9.a) un Jūlijai Manuilovai (11.a) atzinība.
Sveicam!
Paldies skolotājai Zanei Beģei-Beggei!