Mācību vides uzlabošana

25.10.18

Par pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”

Pēc iepirkumu procedūras rezultātiem Madonas novada pašvaldība slēgs līgumu ar SIA “WOLTEC” par kopējo līgumcenu 4170351,43 eiro (tai skaitā PNV). Visas būvdarbu kārtas plānots uzsākt 2019. gada jūnijā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi Madonas Valsts ģimnāzijā  (Skolas ielā 10, Madonā) – skolas mācību korpusa atjaunošana, savienojošā korpusa pārbūve, sporta zāles korpusa atjaunošana, stadiona un esošo sporta laukumu pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tiks veikta IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, nodrošinot skolēniem mācību vajadzībām  nepieciešamu, savstarpēji savietojamu, daudzlietotāju un daudzuzdevumu režīmus atbalstošu digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju iegādi, plānojot arī resursus to pārvaldīšanai, glabāšanai, uzlādēšanai un pārvietošanas risinājumiem.

Plānotās tehnisko risinājumu skices Madonas Valsts ģimnāzijā (Skolas iela, 10)

1.stāva plāns
2.stāva plāns
3.stāva plāns
Fasāde 1
Fasāde 2
Fasādes
Ģenplāns
Jumta plāns
Jumta stāva plāns
Pagrabstāvs_skola
Pagrabstāvs_sporta zāle