Atbalsta personāls

11.01.18

Madonas Valsts ģimnāzijas atbalsta personāls

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Bibliotēka 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600
Medmāsa

Madonas pilsētas vidusskolā Valdemāra bulvārī 6, Madonā,

Tālrunis: 26420278

900-1500 900-1500 900-1500 900-1500 900-1500
Psihologs- iepriekš sazvanot

Saieta laukumā 1-401, Madonā,

Tālrunis: 29470907

- 930-1600 930-1600 930-1600 -

Izglītības psihologs Inese Varlamova, tālr.: +371 26447356

Datu aizsardzības speciālisti:
• Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
• Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv