Karjeras atbalsts

08.09.17

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.: 8.3.5.0/16/I/001  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

- nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

- celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

- motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Madonas Valsts ģimnāzijas Karjeras izglītības programma: MVG_KI_programma

Noderīga informācija:

http://www.niid.lv
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/
http://www.profesijupasaule.lv/
https://www.prakse.lv/
http://europass.cedefop.europa.eu/lv
http://www.nva.gov.lv/karjera/

Madonas Valsts ģimnāzijas aktivitātes:

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam: Karjeras_izglitibas_plans

Izmaiņas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā 2017./2018. m.g.: Karjeras_izgl_plans_izmainas

Karjeras diena. Karjeras_diena_2017

Par_Karjeras_dienu

Profesiju diena: Profesiju diena

Karjeras pasākums “Biznesa garša”: Biznesa_garsa

Karjeras izglītības pasākumi:

Izmegini_uzzini_aizraujies

Līderības_skola

cela_pie_profesijas

enu_diena