COMENIUS

27.09.16

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogramma.

COMENIUS skolu daudzpusējā partnerība.

Līgums Nr. 2013-1-IT2-COM06-518763

Projekta nosaukums: YOUTH WITHOUT BORDERS (tulk. JAUNATNE BEZ ROBEŽĀM)

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš: 2013.gada 1.augusts- 2015.gada 31.jūlijs

Sadarbības partneri: Itālija, Dānija, Polija, Rumānija, Zviedrija, Turcija, Ungārija, Nīderlande, Spānija, Portugāle, skat. saiti:

partneru_saraksts

Culture and Society

Comenius project

Mobilitates_dalibnieki

Article_1_ Roman meeting

Article_2_Hungary_meeting

Article_3_Sweden_meeting

First Newsletter

2nd Newsletter

YWB_Newsletter 2015

Tasks_YWB Latvia

www.comeniusywb.wordpress.com/

Latvia meeting

Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts Izglītības attīstības aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.