Izmaiņas stundu sarakstā

23.01.14

7.-12.klasēm, 20% mācību laika var tikt organizēts ar attālinātā mācību procesa elementiem. Attālinātā mācību procesa grafiks 1. semestrī

15.10.2020.
16.10.2020.