Pašnovērtējuma ziņojums

18.01.11

Madonas Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums