Par eksāmenu norisi

05.05.20 / Ziņas

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

- vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
- latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
- matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā (nav obligāti):

- Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
- ķīmijā – 17. jūnijā;
- bioloģijā – 19. jūnijā;
- fizikā – 26. jūnijā.

Necentralizētie eksāmeni ģeogrāfijā, ekonomikā un informātikā Madonas Valsts ģimnāzijā netiks organizēti.

« | »