Skolas bibliotēkas darbība attālināta mācību procesa laikā

25.03.20 / Ziņas

Informējam par to, ka pārtraukta grāmatu un periodikas izdevumu izsniegšana klātienē.

Visu šo laiku bibliotekāres būs pieejamas attālināti darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00.
Kontakti attālinātām konsultācijām un uzziņām: 64807334, gitaeiduka@inbox.lv; tropa16anita@inbox.lv vai e-klasē (Gita Eiduka, Anita Tropa).

Izsniegtajām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem termiņus pagarināsim automātiski.

Iespējas izmantot e-izdevumus, datu bāzes:

• Enciklopēdijas, vārdnīcas, latviešu rakstnieku un dzejnieku darbi u.c. https://www.letonika.lv (piekļuve, izmantojot e-klases lietotājvārdu un paroli);
• E-grāmatas latviešu valodā www.3td.lv (piekļuve, izmantojot vai nu skolas bibliotēkas vai publisko bibliotēku izsniegtos autorizācijas datus);
Ja jums vēl nav izsniegti autorizācijas dati, tuvākajās dienās tos saņemsiet. Informācija būs e-klases pastā.
• Brīvpieejas grāmatas https://www.doabooks.org/ un brīvpieejas žurnāli https://doaj.org/;
• Filmas https://filmas.lv/;
• Pasakas http://www.pasakas.net/.

Madonas novada bibliotēkas piedāvājums: http://www.madona.lv/biblioteka/lv/

Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālie resursi: LNB_digitalie_resursi

Uz sadarbību attālinātā režīmā!

« | »