Mācību procesa organizēšana attālināti

23.03.20 / Ziņas

Pavasara brīvdienas aizritējušas, sākam jaunu darba cēlienu, pie tam- attālināti, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktā noteikto.
Izveidots jauns stundu saraksts (skat. sadaļā “Mācību darbs).
Galvenie saziņas un atgriezeniskās saites iegūšanas rīki: E-klase, Uzdevumi.lv, WhatsApp, telefoniski.
Mācību satura nodrošināšanai izmantojamie mācību materiāli: mācību grāmatas, Uzdevumi.lv, Soma.lv, Māconis.lv, Letonika.lv, Fizmix.lv, Interaktīvās apmācības diski un vizuālie materiāli www.siic.lu.lv, macibuvideo.lv, skolotāju dotas prezentācijas, mācību filmas un citi.

Jebkuru jautājumu, neskaidrību vai problēmu gadījumā vērsties pie direktores (tālrunis 29108012, e-pats: mvg@madona.lv vai e-klasē)

« | »