Vecāku diena

07.10.19 / Ziņas

2019. gada 16.oktobrī VECĀKU DIENA.

15.30-17.00 Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem. (Uz individuālām sarunām aicinām vecākus kopā ar bērnu).

17.10 Klases vecāku sapulces 8., 9., 11. un 12.klasēs

« | »