Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

25.09.19 / Ziņas

Madonas Valsts ģimnāzija aicina vispārizglītojošo skolu pedagogus uz pedagogu profesionālās pilnveides kursiem:
23.10.2019. Skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšana, iesaistoties zinātniskās pētniecības darbībā (lektori Mg.paed.Solita Medene, Mg.sc.educ. Kristīne Lukaševica)
29.11.2019. Skolotāja prasmes mācīšanās vadīšanai (lektori Mg.sc.educ. Gunta Lapsa, Mg.sc.educ. Regīna Makovska)
Sīkāka informācija un pieteikuma anketa pievienotajā dokumentā:
pedagogu_profesionalas_pilnveides_kursi_saites

« | »