Par valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konferenci

25.04.19 / Ziņas

2019. gada 24. aprīlī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konference.
Zanei Romuļai (11.b) 2. vieta;
Valteram Kriškānam (11.b) 2. vieta;
Paulai Silavai (11.b) 2. vieta;
Martai Marijai Maltisovai (11.a) 3. vieta;
Jūlijai Manuilovai (11.a) 3. vieta.
Sveicam!
Paldies darbu vadītājām Anitai Tropai, Anitai Vabulei, Maritai Kazakevičai, Kristīnei Lukaševicai, Zanei Beģei- Beggei!

« | »