Panākumi Vidzemes reģiona Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

11.03.19 / Ziņas

2019. gada 8. martā norisinājās Vidzemes reģiona Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Katrīnai Lukaševicai (11.b) 1. pakāpe, izvirzīta uz valsts Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci;

Andrejam Valdbergam (11.a) 2. pakāpe, izvirzīts uz valsts Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci;

Paulai Silavai (11.b) 2. pakāpe, izvirzīts uz valsts Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci;

Megijai Kristai Supei (11.a), Vinetai Šakinai (11.a), Ralfam Bormanim (11.b), Gunai Pūcei (11.b) 3. pakāpe.

Sveicam!

Paldies skolotājām Emeritai Beļauniecei, Gitai Eidukai, Maritai Kazakevičai, Anitai Tropai, Vijai Bebrišai un Laimdotai Jansonei!

« | »