Uzņemšana

18.06.18 / Ziņas

Madonas Valsts ģimnāzija turpina uzņemšanu 10. klasē triju virzienu izglītības programmās:

- Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma, kods 31012011

- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011.

Pieņem pieteikumus arī uz citām klasēm.

Uzņemšanas komisijas darba laiks: 9.00 – 16.00

« | »