Par ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā

16.10.20 / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieņemtajiem grozījumiem, arī Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbībā ir noteikti vairāki ierobežojumi:

Apmeklējot Madonas novada pašvaldības izglītības iestādes, apmeklētājiem ir jālieto sejas maskas.
Vecāku sapulces, lai mazinātu Covid-19 izplatību, tiek organizētas attālināti.

No 26. līdz 30.oktobrim 7.–12.klasē izglītības programmu apguve notiks attālināti.

No 17.oktobra līdz 6.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli (viens pedagogs ar vienu audzēkni). Šie nosacījumi attiecas arī uz jauniešu centriem pagastos, jo šajās iestādēs nodarbības apmeklē un brīvo laiku pavadīt nāk bērni un jaunieši no dažādām izglītības iestādēm un klašu grupām. Papildu ierobežojumi nosaka, ka nodarbību ietvaros netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva un nodarbību dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Pieņemtie ierobežojumi nenosaka atcelt nometnes. No 19. līdz 23.oktobrim, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, plānotās nometnes notiks. Nometnē maksimālais dalībnieku skaits ir 30 dalībnieki.

Nosacījumi par nodarbībām attālināti vai klātienē tikai individuāli attiecas arī uz amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem. No 17.oktobra līdz 6.novembrim mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības iespēju robežās tiks organizētas individuāli un attālināti.

No 17.oktobra līdz 6.novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti.
Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

Rūpīgi apsvērsim nepieciešamību pašlaik organizēt un bērniem piedalīties ārpusstundu aktivitātēs. Tomēr, ja nepieciešams kādās ārpusstundu aktivitātēs doties, izmantojot sabiedrisko transportu, arī skolēnu autobusu, jānēsā sejas maska.

Madonas novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju būt atbildīgam un ievērot drošības noteikumus Covid-19 izplatības mazināšanai – 2 metru distance, roku mazgāšana vai dezinfekcija, sejas aizsargmaskas lietošana publiskās vietās, telpu vēdināšana!

« | »