Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

31.08.20 / Ziņas /

Būsim atbildīgi – katrs par sevi, par savu ģimeni, par saviem līdzcilvēkiem, par skolu!
Lūgums iepazīties ar pievienoto dokumentu: Kartiba izglitibas procesa organizesanai

Jauno mācību gadu uzsākot

31.08.20 / Ziņas /

Pirmā skolas diena ir jauns starts iespēju laikam- zināšanu pilnveidei.
Nekas visā pasaulē nespēj aizstāt neatlaidību. Ir talanti, ir ģēniji, bet jebkurš no mums var sasniegt dzīves mērķi ar neatlaidību. Un neatlaidībai nestāv līdzās neizpildīti mājas darbi, neatlaidībai nestāv līdzās slinkums un stundu neattaisnota kavēšana. Lai neatlaidība ir mūsu ceļvedis šajā mācību gadā!
Sirsnīgi sveicu visus ģimnāzijas audzēkņus un skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot!
Vēlu visiem skolēniem nerimstošu interesi par visu jauno, vēl neapgūto!
Jaunajiem skolēniem- drosmi un pārliecību!
Vecākiem- līdzdarbību visās skolēnu gaitās!
Skolotājiem- mīlestību pret savu darbu!
Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Uzņemto skolēnu un vecāku tikšanās

20.08.20 / Ziņas /

2020. gada 26.augustā plkst. 17.00 Madonas kultūras namā aicinām uz informatīvo sanāksmi uzņemtos skolēnus un vienu vecāku pārstāvi.

Par 2020./2021. mācību gada sākumu

17.08.20 / Ziņas /

Skolēnu pulcēšanās no 11.45 pretī ģimnāzijai katrai klasei norādītā vietā.
Pēc svinīgā pasākuma- klašu fotografēšanās un klases audzinātāja stunda savās klašu telpās.