Radošais konkurss “Laikmeta mirkļi novadā- vietas un personības”

29.11.18 / Ziņas /

2018. gada 30. oktobrī noslēdzās Skrides fonda organizētais Madonas, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un Cesvaines novadu radošais konkurss “Laikmeta mirkļi novadā- vietas un personības”.

Konkursa uzvarētāji:

Anetei šķēlei (12.b) 1. vieta;

Madarai Lukaševicai (8.b) 3. vieta;

Valsts ģimnāziju radošo darbu konkurss “Es mīlu Latviju”

29.11.18 / Ziņas /

2018. gada 24. oktobrī noslēdzās valsts ģimnāziju radošo darbu konkurss “Es mīlu Latviju”.

Konkursa mērķis: attīstīt skolēnu radošās rakstīšanas iemaņas, stiprināt Latvijas skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti.

Panākumi vācu valodas olimpiādē

20.11.18 / Ziņas /

2018. gada 15. novembrī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Vācu valodas valsts 49. olimpiādes 2. posms.

Nadīnei Barkānei (12.b) 1. vieta;

Agnijai Naglei (12.b) 3. vieta.

Sveicam!

Paldies skolotājai Sandrai Sprukulei!

Apsveikums

16.11.18 / Ziņas /

Katrs no mums esam maza daļiņa no Latvijas. Un ikvienam no mums ir ar ko lepoties – ar savām sekmēm mācībās, ar talantu, ar savu karjeras izaugsmi vai jaunu uzdrīkstēšanos, ar savu vecāku panākumiem. Veidosim Latviju stipru ar visu to, ko varam paveikt, jo Latvijai ir vajadzīga mūsu apņēmība, mūsu cenšanās pēc jaunām zināšanām, mūsu spēja domāt patstāvīgi.

Vācu valodas pēcpusdiena “Deutsche Spuren in meiner Stadt /meinem Dorf.”

16.11.18 / Ziņas /

2018. gada 23.novembrī. plkst. 13.00 Saieta laukumā 1, trešā stāva zālē  aicinām 6.-12.
klašu skolēnus uz pasākumu “Deutsche Spuren in meiner Stadt /meinem Dorf.”
Kopā priecāsimies par dalībskolu prezentācijām  (1-3 no skolas), tiksimies
ar Rīgas Gētes institūta pārstāvi un interaktīvā nodarbībā labāk iepazīsim
vācu valodu.
Uz pasākumu ielūdzam arī  skolēnus, kuri vācu valodu vēl tikai vēlas apgūt.

Izskanējis svētku koncerts “Latvijas laiks”

15.11.18 / Ziņas /

2018. gada 14. novembrī Madonas kultūras nams pulcināja ģimnāzistus, viņu vecākus, mūsu sadarbības partnerus uz Latvijas valsts 100. gadadienai veltītu koncertu “Latvijas laiks”.

Gatavojoties koncertam, esam sagatavojuši grāmatu “LatVijas Laiks”, kurā apkopotas 100 skolēnu atziņas par to, kas viņiem ir Latvija. (Skat. sadaļā “Mēs- Latvijai”).

Vecāku diena

15.11.18 / Ziņas /

2018. gada 21. novembrī VECĀKU DIENA.

N0 15.30 līdz 17.00 individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

17.00 Klašu vecāku sapulces

Valsts prezidents apbalvo Latvijas simtgades Valsts prezidenta uzrunu konkursa uzvarētājus

09.11.18 / Ziņas /

2018. gada 8. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī apbalvoja skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” laureātus.

Konkursa mērķis bija veicināt Latvijas skolēnu patriotismu un pilsonisko līdzdalību, kā arī sekmēt interesi par valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju. Šogad konkurss tika organizēts trīs kategorijās: 5., 6. klašu skolēniem, 7.–9. klašu skolēniem un 10.–12. klašu skolēniem. Šogad konkursā piedalījās vairāk nekā 150 skolēnu no visas Latvijas.

Par informācijpratības konkursu

06.11.18 / Ziņas /

2018. gada 1. novembrī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu Skolu bibliotekāru metodiskās apvienības informācijpratības konkurss 7.-9.klasēm.
Anetei Tropai (8.b klase) – 1.vieta;
Elīzai Rozentālei (9.a klase) - atzinība.
Sveicam!

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

06.11.18 / Ziņas /

2018.gada 30.novembrī aicinām uz pedagogu profesionālās pilnveides kursiem “Formatīvā vērtēšana un tehnoloģiju iespējas efektīvā procesa organizēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā”.

Sīkāka informācija: kursi_30.11

Pieteikšanās līdz 22. novembrim.

Pieteikuma anketa: https://goo.gl/forms/Z2Tq5xy79UyUXfsI3