Uzņemto skolēnu un vecāku kopsapulce

29.06.18 / Ziņas /

2018. gada 29. augustā plkst. 17.00 Madonas kultūras namā UZŅEMTO SKOLĒNU UN VECĀKU PĀRSTĀVJU KOPSAPULCE.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

18.06.18 / Ziņas /

Madonas Valsts ģimnāzija

2018.gada 27.augustā

aicina

uz pedagogu profesionālās pilnveides kursiem

“Darbs ar vecākiem” (6 stundas).

Darba kārtība: kursi_27.08

Pieteikuma anketa: MailScanner has detected definite fraud in the website at “goo.gl”. Do not trust this website: https://goo.gl/forms/JiacxbFGrxWQJrX52

Uzņemšana

18.06.18 / Ziņas /

Madonas Valsts ģimnāzija turpina uzņemšanu 10. klasē triju virzienu izglītības programmās:

- Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma, kods 31012011

- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011

Skolēnu darbu izstāde “No Gaiziņa Latviju redzot”

12.06.18 / Ziņas /

Izlaidumi

08.06.18 / Ziņas /

Izlaidumi 2018. gadā:

12. klasei 8. jūnijā plkst. 18.00 Madonas Sporta centrā;

9.klasei 15. jūnijā plkst. 18.00 Madonas kultūras namā.

Absolventi priecāsies par viesiem, laipni aicināti!

Veselību veicinoši pasākumi

08.06.18 / Ziņas /

No 2018. gada 28. līdz 30. maijam Madonas Valsts ģimnāzijas skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes saistībā ar veselības veicināšanu un dažādu slimību profilaksi ar Eiropas Sociālā fonda projekta NR. 9.2.4./16/I/092 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem ” atbalstu.

ERASMUS+ noslēguma konference

08.06.18 / Ziņas /

2018. gada 28. maijā Madonas Biznesa inkubatorā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 2016-1-SEO1-KA219-022062_6

“FOR  THE  BETTER  FUTURE  FOR  THE  STUDENTS  OF  NEXT  GENERATION”, tulk. “Nākamās paaudzes skolēnu labākai nākotnei” noslēguma konference.