Skolēnu darbu izstāde “No Gaiziņa Latviju redzot”

12.06.18 / Ziņas /

Veselību veicinoši pasākumi

08.06.18 / Ziņas /

No 2018. gada 28. līdz 30. maijam Madonas Valsts ģimnāzijas skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes saistībā ar veselības veicināšanu un dažādu slimību profilaksi ar Eiropas Sociālā fonda projekta NR. 9.2.4./16/I/092 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem ” atbalstu.

ERASMUS+ noslēguma konference

08.06.18 / Ziņas /

2018. gada 28. maijā Madonas Biznesa inkubatorā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 2016-1-SEO1-KA219-022062_6

“FOR  THE  BETTER  FUTURE  FOR  THE  STUDENTS  OF  NEXT  GENERATION”, tulk. “Nākamās paaudzes skolēnu labākai nākotnei” noslēguma konference.