Piedalīšanās Starptautiskajā SMU gadatirgū- konkursā

26.03.18 / Ziņas /

2018. gada 21. – 22.martā Kauņā (Lietuvā) notika Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgus – konkurss “INNOVATIVE BUSINESS` 2018”. Latviju šajā pasākumā pārstāvēja Madonas Valsts ģimnāzijas SMU “HandySac” (S.Socka, K.P.Leimane, A.Šķēle),  “AneteCepas” (K.A.Sirmā, A.K.Sirmā) un “Paktum”( R.Brants, S.Kalniņš).

Par metodisko izstrādņu skati

20.03.18 / Ziņas /

2018. gada 16. martā ar pedagogu metodiskā darba konferenci “Sadarbība izglītībā” noslēdzās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības pedagogu metodisko izstrādņu skate.

1. vieta skolotājai Agnesei Liepiņai, darba nosaukums “Uzdevumu krājums 10. klasēm par tēmu “Algebriskas izteiksmes un vienādojumi”";