Par konkursu “Pazīsti savu organismu”

26.03.18 / Ziņas /

2018. gada 22. martā norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Arnolda Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu”.

Paulai Mežvinskai (11.a) 1. vieta;

Karīnai Kalniņai (9.) 2. vieta;

Nadīnei Barkānei (11.b) atzinība.

Sveicam!

Piedalīšanās Starptautiskajā SMU gadatirgū- konkursā

26.03.18 / Ziņas /

2018. gada 21. – 22.martā Kauņā (Lietuvā) notika Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgus – konkurss “INNOVATIVE BUSINESS` 2018”. Latviju šajā pasākumā pārstāvēja Madonas Valsts ģimnāzijas SMU “HandySac” (S.Socka, K.P.Leimane, A.Šķēle),  “AneteCepas” (K.A.Sirmā, A.K.Sirmā) un “Paktum”( R.Brants, S.Kalniņš).

Par pasākumu “Cits bazārs”

26.03.18 / Ziņas /

2018. gada 10. martā Junior Achievement Latvia un LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros norisinājās skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums “Cits bazārs”. Starp 270 SMU no visas Latvijas noskaidroti veiksmīgākie un perspektīvākie dažādās kategorijās.

Par metodisko izstrādņu skati

20.03.18 / Ziņas /

2018. gada 16. martā ar pedagogu metodiskā darba konferenci “Sadarbība izglītībā” noslēdzās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības pedagogu metodisko izstrādņu skate.

1. vieta skolotājai Agnesei Liepiņai, darba nosaukums “Uzdevumu krājums 10. klasēm par tēmu “Algebriskas izteiksmes un vienādojumi”";

Vecāku diena

15.03.18 / Ziņas /

2018. gada 21. martā VECĀKU DIENA.

No plkst. 15.30 līdz 17.00 Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem (vēlams uz tikšanos vecākiem ierasties kopā ar bērnu);

17.00 Vecāku sapulces 11.a un 11.b klasē.

Ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti

15.03.18 / Ziņas /

2018. gada 21. februārī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm.

Krišjānim Kucinam (12.b) 1. vieta;

Eduardam Zigfrīdam Aveniņam (11.b) 2. vieta;

Jēkabam Putniņam (11.a) 3. vieta;

Dāvim Paliekam (9.) atzinība.

Panākumi 8.klašu komandu olimpiādē Geogrāfijā

12.03.18 / Ziņas /

2018. gada 6. martā norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Ģeogrāfijas olimpiāde 8. klašu komandām.

Madonas Valsts ģimnāzijas komandai 1. vieta.

Komandā startēja 8. b klases komanda: Viesturs Akmentiņš, Katrīna Dambeniece, Elīna Pūce.

Sveicam!

Par skatuves runas konkursu

08.03.18 / Ziņas /

2018. gada 15. februārī norisinājās Madonas novada skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta.

Mārtiņam Seržānam (10.b) 1. pakāpe;

Madarai Lukaševicai (8.b) 2. pakāpe;

Terēzei Gluščukai (7.b) 2. pakāpe.

7. martā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Vidzemē.

Par zīmējumu konkursu “Kalpaka kauss – 2018″

08.03.18 / Ziņas /

2018. gada 2. martā noslēdzās zīmējumu konkurss “Kalpaka kauss-2018″.

Piedāvātās konkursa tēmas:

7.-9. klašu grupā “Varonība ir karavīra cēlākais tikums” (O. Kalpaks)

Anetei Tropai (7.b) 2. vieta;

10.-12. klašu grupā “…esiet viens, un būsiet daudzi Latvijā” (O. Vācietis)

Par pasākumu ciklu “Kalpaka kauss-2018″

08.03.18 / Ziņas /

2018. gada 6. martā noslēdzās O.Kalpaka atceres pasākumu cikls “Kalpaka kauss-2018″, kurā bija sacensības 9 disciplīnās: ierindas mācība, volejbols, militarizētā stafete, zemkopība, Latvijas vēsture, pirmā palīdzība, Latviskā dzīvesziņa,  patriotiskā dziesma, spēka un izturības pārbaudījums.

Kopvērtējumā:

7.-9. klašu grupā Madonas Valsts ģimnāziju galvenokārt pārstāvēja 8.b klases skolēni, kuri izcīnīja 2. vietu.