Priecīgus Ziemassvētkus!

21.12.18 / Ziņas /

Noslēdzas mācību pusgads, tuvojas noslēgumam 2018. gads. Ir piepildīta labo darbu krātuvīte, gribas to pārlūkot.

Šis ir laiks, kas mums liek atgriezties pie cilvēcības, pie līdzjūtības, pie labdarības. Mēs mācāmies dalīties visā ar līdzcilvēkiem.

Par franču valodas olimpiādi

20.12.18 / Ziņas /

2018. gada 5. decembrī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Franču valodas olimpiāde.

Undīnei Saleniecei atzinība.

Sveicam!

Paldies skolotājam Viesturam Rikveilim!

Par Ziemassvētku pasākumu

17.12.18 / Ziņas /

Aicinām 2018. gada 20. decembrī plkst. 18.00 Madonas kultūras namā kopā palūkoties sapņu pasaulē cauri tikko uzsnigušajam sniegam un nokļūt citā zemē.

Ielūkosimies brīnumainā dārzā, kurā dzīvo vējlaumiņas, sapņaudēji, satiksim spāres un kopā kļūsim par pirātu draugiem.

Par bioloģijas olimpiādi

11.12.18 / Ziņas /

2018. gada 29. novembrī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Bioloģijas valsts 41. olimpiādes 2. posms.

Karīnai Kalniņai (10.b) 1. vieta, uzaicināta uz valsts bioloģijas olimpiādi;

Ralfam Bormanim (11.b) 1. vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi;

Radošais konkurss “Laikmeta mirkļi novadā- vietas un personības”

29.11.18 / Ziņas /

2018. gada 30. oktobrī noslēdzās Skrides fonda organizētais Madonas, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un Cesvaines novadu radošais konkurss “Laikmeta mirkļi novadā- vietas un personības”.

Konkursa uzvarētāji:

Anetei šķēlei (12.b) 1. vieta;

Madarai Lukaševicai (8.b) 3. vieta;

Valsts ģimnāziju radošo darbu konkurss “Es mīlu Latviju”

29.11.18 / Ziņas /

2018. gada 24. oktobrī noslēdzās valsts ģimnāziju radošo darbu konkurss “Es mīlu Latviju”.

Konkursa mērķis: attīstīt skolēnu radošās rakstīšanas iemaņas, stiprināt Latvijas skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti.

Panākumi vācu valodas olimpiādē

20.11.18 / Ziņas /

2018. gada 15. novembrī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Vācu valodas valsts 49. olimpiādes 2. posms.

Nadīnei Barkānei (12.b) 1. vieta;

Agnijai Naglei (12.b) 3. vieta.

Sveicam!

Paldies skolotājai Sandrai Sprukulei!

Apsveikums

16.11.18 / Ziņas /

Katrs no mums esam maza daļiņa no Latvijas. Un ikvienam no mums ir ar ko lepoties – ar savām sekmēm mācībās, ar talantu, ar savu karjeras izaugsmi vai jaunu uzdrīkstēšanos, ar savu vecāku panākumiem. Veidosim Latviju stipru ar visu to, ko varam paveikt, jo Latvijai ir vajadzīga mūsu apņēmība, mūsu cenšanās pēc jaunām zināšanām, mūsu spēja domāt patstāvīgi.

Vācu valodas pēcpusdiena “Deutsche Spuren in meiner Stadt /meinem Dorf.”

16.11.18 / Ziņas /

2018. gada 23.novembrī. plkst. 13.00 Saieta laukumā 1, trešā stāva zālē  aicinām 6.-12.
klašu skolēnus uz pasākumu “Deutsche Spuren in meiner Stadt /meinem Dorf.”
Kopā priecāsimies par dalībskolu prezentācijām  (1-3 no skolas), tiksimies
ar Rīgas Gētes institūta pārstāvi un interaktīvā nodarbībā labāk iepazīsim
vācu valodu.
Uz pasākumu ielūdzam arī  skolēnus, kuri vācu valodu vēl tikai vēlas apgūt.

Izskanējis svētku koncerts “Latvijas laiks”

15.11.18 / Ziņas /

2018. gada 14. novembrī Madonas kultūras nams pulcināja ģimnāzistus, viņu vecākus, mūsu sadarbības partnerus uz Latvijas valsts 100. gadadienai veltītu koncertu “Latvijas laiks”.

Gatavojoties koncertam, esam sagatavojuši grāmatu “LatVijas Laiks”, kurā apkopotas 100 skolēnu atziņas par to, kas viņiem ir Latvija. (Skat. sadaļā “Mēs- Latvijai”).