Mazās pētnieku skolas pirmais izlaidums

17.05.17 / Ziņas /

2017.gada 19.maijā plkst.14.30 Madonas Valsts ģimnāzijā MAZĀS PĒTNIEKU SKOLAS pirmais izlaidums.
Aicināti piedalīties mazie pētnieki kopā ar saviem vecākiem!
Madonas Valsts ģimnāzijā 2016./2017.mācību gadā izveidota Mazā pētnieku skola, lai uzlabotu izglītības procesa pēctecību un veicinātu skolēnu individuālo prasmju un iemaņu agrīnu mērķtiecīgu attīstību. Pirmajā gadā tajā darbojās 24 bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Vienreiz mēnesī mazie pētnieki apmeklēja nodarbības, kurās pētīja:
septembrī- matemātikā,
oktobrī- ķīmijā,
novembrī- fizikā,
decembrī- valodās,
janvārī- tehnoloģijās,
februārī- sabiedrībā,
martā-mākslā un kultūrā,
aprīlī- dabā.
____________________