Valsts zinātniski pētniecisko darbu konkurss

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 21.-23. aprīlī norisinājās Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference.

Veselības zinātņu sekcijā

Sandijam Kalniņam (11.b) par darbu “Zobu kopšanas paradumi Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu vidū” I pakāpe;

Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā

Angļu valodas olimpiāde 8. klasei

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 21. aprīlī norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības 8. klašu Angļu valodas olimpiāde.

Karīnai Kalniņai 1. vieta,

Emīlijai Rizgai 2. vieta.

Sveicam!

Paldies skolotājai Ārijai Fārtei!

Vizuālās mākslas olimpiāde

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 19. aprīlī Cesvainē norisinājās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Vizuālās mākslas olimpiāde.

Kristīnei Briedei (10.kl.) atzinība,

Renātei Pelšai (12. kl.) atzinība.

Sveicam!

Paldies skolotājai Zanei Beģei- Beggei!

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde

24.04.17 / Ziņas /

34. valsts ģeogrāfijas olimpiādē

Krišjānim Kucinam (11.b) 1. vieta (zelta medaļa),

Laurai Drunkai (12.b) 3. vieta (bronzas medaļa),

Rebekai Birziņai (12.b) atzinība.

Sveicam!

Paldies skolotājai Laimdotai Jansonei!

Vidzemes skolu 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 13. aprīlī norisinājās Vidzemes skolu 8. klašu komandu Ģeogrāfijas olimpiāde.

Madonas Valsts ģimnāzijas komanda (Dāvis Palieks, Dāvis Romulis, Anna Apsīte) izcīnīja 3. vietu. Komandas darbā piedalījās arī Karīna Kalniņa.

Sveicam!

Paldies skolotājai Laimdotai Jansonei!

Latvijas simtgades ieskandināšanas pasākums Gaiziņā

24.04.17 / Ziņas /

2017. gada 3. maijā Madonas Valsts ģimnāzija aicina uz Latvijas valsts simtgades ieskandināšanas pasākumu Gaiziņā “No Gaiziņa Latviju redzot”.

Apskausim Latviju kopā dziedot, zīmējot, fotografējot un cildinot!


Par pasākumu “Mūsu Talanti”

18.04.17 / Ziņas /

Aicinām uz Madonas Valsts ģimnāzijas pasākumu “Mūsu Talanti” 20. aprīlī plkst. 16.00 Madonas kultūras namā!

Skolēni pārsteigs ikvienu ar muzikalitāti, dejotprieku un savstarpēju sadarbošanos!
Nāc un skaties, cik radošs spēj būt ģimnāzists!

Panākumi Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts olimpiādē

06.04.17 / Ziņas /

2017. gada 16. martā norisinājās Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 43. olimpiāde.

Mārai Karlsonei (12.b) atzinība valsts olimpiādē.

Sveicam!

Paldies skolotājai Ingai Šneiderei!

Par Starptautisko krievu valodas olimpiādi

04.04.17 / Ziņas /

No 2016. gada 10. maija līdz 30. novembrim norisinājās 14. Starptautiskā krievu valodas olimpiāde, kuru organizēja Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes ministrija ar A.Puškina Krievu valodas institūta metodisko atbalstu.
Olimpiādē piedalījās valstu komandas un individuālie dalībnieki. Startējot individuāli, pusfinālu sasniedza arī 3 Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni: Ilze Kreicberga (12.b), Edgars Kalniņš(12.b) un Dāvis Kukārs (11.b).